Bli varnad för risk för stora nederbördsmängder

Under sommaren och den tidiga hösten ökar risken för stora nederbördsmängder på kort tid. SMHIs abonnemangstjänst Kundanpassade väderlarm larmar dig när det finns risk för regnmängder som kan orsaka problem inom din kommun eller verksamhet. Du kan förbereda dig inför att skyfallet kommer.

Bilden visar hur två bilar har vatten upp till bilens fönster och en bild är nästan helt under vattenytan i en underfart.

Skyfall och stora nederbördsmängder på kort tid kan orsaka förödande konsekvenser. Många minns skyfallen i Gävle 2021, Malmö 2014 och Köpenhamn 2011, vilka resulterade i stora problem och enorma kostnader orsakade av kraftig nederbörd. 

– I nästan alla kommuner finns det områden som är extra utsatta och känsliga för stora nederbördsmängder. När du får ett väderlarm innebär det en ökad risk för översvämning eller andra problem i din kommun. Du bör då hålla dig uppdaterad på väderläget och följa prognosuppdateringar, vara beredd på att vidta åtgärder för att skydda de utsatta områdena eller din verksamhet, säger Hanna Rönnberg, produktchef för SMHIs Kundanpassade väderlarm.

Tjänsten Väderlarm: Risk för stora nederbördsmängder vänder sig främst till kommuner och VA-bolag som har en åtgärdsplan och ansvarsfördelning för hantering av stora nederbördsmängder, men passar även om man är i startgroparna för att skapa dessa. Tjänsten är tänkt att initiera kortsiktiga åtgärder efter att man har bedömt risk och omfattning.

– Saknar din kommun skyfalls- eller åtgärdsplaner, kan det trots allt vara skönt att hinna förbereda sig och sin personal på att det finns risk för stora nederbördsmängder. Det blir också smidigare att definiera åtgärdsplaner när den här typen av system finns att nyttja som startsignal för olika åtgärder, säger Hanna Rönnberg.

 Så här fungerar SMHIs Väderlarm stora nederbördsmängder 

För att ge underlag för larm används en högupplöst prognosmodell med detaljerade sannolikhetsprognoser, så kallade ensembleprognoser, som hanterar osäkerheten i prognosen. Vi kan därmed visa hur stor risk det är att det kommer stora nederbördsmängder inom just ditt larmområde.

Larmnivå för stora nederbördsmängder bestäms i två steg. Först definieras risk (låg, måttlig eller hög) därefter definieras nederbördsmängd (35, 50, 75 eller 100 mm/24h mm och motsvarande återkomsttid).

Larmområde och larmnivå som passar för din verksamhet definieras vid uppstarten av tjänsten tillsammans med SMHI.

 När larmet går

  1. Ett väderlarm skickas med SMS eller e-post när larmnivå väntas överskridas i ditt larmområde.
  2. Detaljerna kring ett väderlarm presenteras i tjänstens webbgränssnitt och du kan snabbt bilda dig en uppfattning om väderutveckling, när kulmen väntas och hur stor påverkan nederbörden orsakar i ditt område.
  3. När du vet väderlarmets omfattning har du ett underlag för att förbereda verksamheten och besluta om eventuella åtgärder. 

Konsultation med SMHIs erfarna meteorologer ingår som en del av tjänsten. Du kan när som helst ringa en vakthavande meteorolog för att få svar på dina frågor. Du kan även få videobriefing med meteorologen om du behöver.

Alltid viss osäkerhet kring skyfall

Skyfall och stora nederbördsmängder inträffar som tur är inte så ofta och kan vara väldigt lokala. Dessutom är det sällan de faktiskt faller vid en mätstation. Därför är det svårt att ge en tydlig träffsäkerhet.

– Vi visar egentligen om det finns potential för stora nederbördsmängder i prognosmodellen, säger Hanna Rönnberg.

Webbinarium 13 juni om väderlarm

Du som är intresserad av att få reda på mer kring SMHIs Väderlarm i allmänhet, och tjänsten Risk för stora nederbördsmängder i synnerhet, är välkommen att delta i ett webbinarium den 13 juni klockan 10.00-11.00. Anmäl dig genom att mejla till infovaderlarm@smhi.se. Skriv "webbinarium" i ämnesraden.