”Det är viktigt att alla börjar tänka till nu”

SMHIs grundkurs om klimatförändringar i skogen, som ägde rum 18-19 april i hybridform, var väldigt uppskattad. Kursdeltagarna arbetar med skogsbruk och/eller äger skog och anser att det är viktigt att lära sig mer om klimatförändringar i Sverige.

Bild tagen bakifrån på personer som lyssnar på föreläsaren på scenen.

Klimatet har en direkt påverkan på skogen. Ett varmare klimat leder till en längre växtsäsong och därmed en ökad skogstillväxt. Det förändrade klimatet medför nya ökade risker för skador på skogen och påverkar förutsättningarna för landets skogar och för svenskt skogsbruk. Att förstå klimatförändringarnas effekter är ett måste för dagens skogsägare.

Bild på en kvinnlig deltagare på kursen med glasögon och blont halvlångt hår.

– Det jag tar med mig är att det är viktigt att redan från början hänga med i diskussionerna som blir framöver när det gäller klimatförändringarna. Det är både spännande och skrämmande. Det är viktigt att alla börjar tänka till nu, säger Susan Berglund, privat skogsägare.

EU-medel för utbildning

SMHI får EU-medel under tre år för att utbilda skogsverksamma med syftet att ge kunskap om klimatförändringar och förståelse för klimateffekter samt att etablera enkla verktyg för att arbeta med klimatrisker och möjligheter. Syftet är att också inspirera till handling efter kursen. All klimatkunskap som lärs ut under kursen är vetenskapligt förankrad och säkerställt av klimatexperter på SMHI.

Kursens innehåll

Kursdeltagarna bjöds på information om klimatförändringar och skogen – hur ett varmare klimat leder till en längre växtsäsong och därmed till en ökad skogstillväxt, men också om längre perioder med brandrisk och torka. De bjöds även på information om klimatmodeller, klimatprojektioner och klimatstatistik, klimatanpassning och ett pass om klimatförändringarna de senaste 100 åren – vad har den skog som är fullvuxen idag varit med om?

Bild på manlig deltagare med mörkt hör utanför SMHIs entré.

– Jag är både skogsägare och jobbar inom skogsnäringen och har dessutom ett stort intresse för väder och klimat. Kursen har gett mig en bättre förståelse för utmaningarna vi står inför, både i rollen som virkesköpare, men även som skogsägare. En förståelse för vad som kommer att hända 10, 20, 50 år framåt, säger Anders Andersson, Vida AB.

Ytterligare grundkurstillfällen under 2023 ges den 17 oktober och 28 november. För deltagare som har gått grundkursen finns möjlighet till fortsättningskurser, som under 2023 ges den 16-17 april, den 27-28 april, den 16-17 maj, den 30-31 maj samt den 5-6 september.