Havsis vintern 2022-2023


Hösten var mild och det tog tid att kyla av ytvattnet. Den första isen observerades den 17 november och det dröjde sen till 28 maj, innan det åter var helt isfritt. Utbredningen under vintern var dock oftast beskedlig och den maximala isutbredningen uppmättes den 12 mars till 81 000 kvadratkilometer. Detta är att betrakta som en lindrig isvinter med avseende på maximal isutbredning. Som så ofta under milda vintrar så dominerar sydvästliga vindar, vilket gav en större ispåverkan mot den finska sidan av Bottenviken och Norra Kvarken. 

Åter en lindrig isvinter

Animering som visar isens utbredning i Östersjön vintern 2022-2023.


Hösten var mild och avkylningen av ytvattnet gick sakta i oktober och början av november. Som vanligt kyldes inre grunda vikar längst i norr snabbast. I samband med en kallare period i mitten av november, noterades den första tunna isen i de nordligaste vikarna den 17 november. Därefter blev det åter milt i slutet av november. 

Kyla i december

I december kom det mer kyla i portioner, men den avbröts ofta av milda syd- och sydvästvindar. Fram till den 18 växte istäcket och nyis och jämn is lade sig runt kusterna i Bottenviken och Norra Kvarken, samt i skärgårdar och vikar ner till Kalmarsund. Även i Mälaren och Vänerns vikar lade sig tunn is. I Bottenvikens norra skärgårdar hade då 10-20 cm fastis bildats. I slutet på månaden varierade vädret och ofta bröts den tunna isen till havs upp och samlades norrut.

En kallare period tog över den första veckan i januari. Åter bildades nyis runt kusterna i norr och Norra Kvarken blev för första gången denna vinter överbryggad med tunn is den 7-10 januari. Längst i norr blev fastisarna 15-30 cm tjocka och till sjöss i norra Bottenviken bildades 10-25 cm tjock drivis.

Radarbild isläget 10 januari 2023 norra Kvarken
SAR-bild (Radarsat) från 10 januari. Norra Kvarken överbryggad med tunn is/issörja för första gången denna vinter.

Vädret varierade

Därefter blev det åter mild luft som dominerade i januari, och istäcket pendlade fram och tillbaka i takt med kalla dygn och milda syd- och sydvästvindar däremellan. I slutet av januari fanns det drivis till sjöss endast i norra Bottenviken.

Februari började med rätt kyligt väder. Det nu avkylda vattnet frös snabbare och den 6 var i stort sett hela Bottenviken och Norra Kvarken täckt med tunn is. Därefter tog milda vindar över och några dagar senare hade den tunna isen rivits upp och samlats norrut. 
Så här fortsatte det sen fram och tillbaka i mitten av februari.

Bottenviken och Norra Kvarken helt islagda

I slutet av februari blev det kallare igen. I det avkylda vattnet lade sig gradvis hela Bottenviken och Norra Kvarken med tunn drivis eller tunn jämn is. Även i östra Finska viken bildades tunn drivis eller tunn jämn is. I vikarna i norra Bottenhavet låg nu upp till 20-40 cm tjock fastis och i västra Mälaren 5-15 cm tjock is.

I början av mars blev det milt och blåsigt några dygn. Isen i Bottenviken och Norra Kvarken sköts ihop österut och blev 10-40 cm tjock och vallad. I den västra delen bildades istället ett stort område med öppet vatten. 

Maximal isutbredning

Därefter tog kylan åter över och det blev ny snabb isläggning i norr. Den tjockare isen drev åt sydväst i Bottenviken och ner genom Norra Kvarken. Även längs kusterna i Bottenhavet och norra Östersjön lade sig nyis på en del håll.

Den 12 mars fick vi så årets maximala isutbredning med 81 000 kvadratkilometer täckt med is. Vid detta tillfälle var Bottenviken, Norra Kvarken, nordligaste Bottenhavet, delar av Rigabukten samt östra Finska viken täckta med is. Även längs kusterna i Bottenhavet ner till norra Östersjön, samt i Mälaren och i Vänerns vikar fanns tunn is.

Karta över maximal isutbredning 2022-23
Iskartan från den 12 mars, då denna vinters största isutbredning inträffade. Totalt var nära 81 000 km2 täckt med is. Förstora Bild

Iskartan från den 12 mars, då denna vinters största isutbredning inträffade. Totalt var nära 81 000 km2 täckt med is.

Radarbild isläget 15 mars 2023
SAR-bild (Radarsat) från 15 mars, några dagar efter den maximala isutbredningen. Man kan se att den grövre isen är positionerad i den östra delen av Bottenviken och Norra Kvarken. Tunnare och jämnare is finns i den västra delen. Förstora Bild

Resten av mars varierade vädret, med tidvis milt i söder, men i norr dominerande kyla. Detta resulterade i att isen fortsatte att skjuta ihop och växa till i Bottenviken och Norra Kvarken, där den blev 20-60 cm tjock. Isen i de norra skärgårdarna blev 45-70 cm tjock. Från södra Bottenhavet och söderut revs däremot den tunna isen upp alltmer och smälte och ruttnade.

Kallt i början av april

April inleddes med rätt kallt och högtrycksdominerat väder. Isläget var i stort sett oförändrat med heltäckande is i Norra Kvarken och Bottenviken fram till den 13. Längre söderut fortsatte isen i skärgårdar och vikar att smälta och ruttna långsamt. I mitten av månaden blev det sydostliga vindar några dagar och isen i norr trycktes åt nordväst. En bred råk öppnades då utmed den finska sidan i Bottenviken.

Satellitbild isläget 10 april 2023
Isläget 10 april. Optisk bild (NOAA). Förstora Bild
Satellitbild isläget 15 april 2023
Isläget 15 april. Optisk bild (NOAA). Förstora Bild


Längre fram i månaden kom varmare luft in västerifrån. Isen i norr började driva österut, smälta på dagarna och spricka isär. I slutet av april drev kalla nordliga vindar isen i Bottenviken söderut, samtidigt som den fortsatte att smälta och brytas isär sakta. Vid denna tidpunkt hade det mesta av skärgårdsisarna upp till mellersta Bottenhavet smält bort.

Avsmältningen tog fart i maj

I början av maj fortsatte den kalla väderleken och isavsmältningen i norr gick sakta. Isen till sjöss i Bottenviken fortsatte att brytas ner och smälta, men de norra skärgårdsisarna förblev fasta fram till den 10.

Satellitbild isläget 5 maj 2023
Optisk bild (NOAA) från 5 maj. Isen till sjöss i Bottenviken bryts ner alltmer och smälter. En del grövre is finns kvar på den centrala delen. Skärgårdsisarna i norra Bottenviken är fortfarande rätt fasta, medan de längre söderut ruttnar och smälter bort. Förstora Bild

Därefter kom varmare luft in från sydväst och fastisarna ruttnade och smälte bort söderifrån. Den 20 fanns isrester kvar främst i ett område utanför Kemi och Torneå, medan isen längre in mot kusten i norr smält. 

Följande vecka fortsatt avsmältningen av den sista isen och issäsongen 2022-2023 avslutades med en sista isfri iskarta den 28 maj.
 

Isutbredning diagram 2022-23
Blå staplar visar daglig isutbredning i 1000-tal km2 i Östersjön och Kattegatt vintern 2022-2023. Den mörkblå linjen visar ett 30-årsmedel för åren 1981-2010. Illustration SMHI. Förstora Bild