Var med och bidra till en bättre iskarta

Varje dag gör SMHI iskartor som hjälper sjöfarten att planera sina rutter i Östersjön. SMHI övervakar även isläget i Mälaren och Vänern. Genom ökade manuella observationer av is kan iskartorna bli ännu bättre och säkrare. Därför uppmanar nu SMHI allmänheten att skicka in sina egna isobservationer.

Istjänsten på SMHI har som uppgift att övervaka och göra kartor över isläget i Östersjön, Mälaren och Vänern, som stöd för säker vintersjöfart. Iskartor används av yrkessjöfarten för till exempel ruttplanering. 

Vi vet att iskartan även används av allmänheten för att få en bild av det aktuella isläget längs Sveriges kust, säger Lisa Lind som är chef för istjänsten på SMHI.

För att säkerställa att informationen i iskartan är så korrekt som möjligt behövs fler observationer av isens tjocklek. 

Havsis

Observationer av isens tjocklek efterfrågas

Istjänsten använder sig av ett stort antal satellitbilder för att analysera isläget. Satellitbilderna ger detaljerad information om isens utbredning och karaktär, men de ger väldigt lite information om isens tjocklek. För att uppskatta tjockleken används istället modellberäkningar, eller ännu hellre isobservationer. 

Vi får in isobservationer från isbrytarna som rör sig i isen, och har även ett fåtal fasta observationsplatser längs kusten där observatörer regelbundet mäter isen åt oss, berättar Lisa.
För att göra iskartan ännu bättre behöver vi få in ännu fler observationer. Så nu gör vi ett försök att engagera allmänheten. 

Mät eller uppskatta och rapportera

Det bästa är om du kan göra ett hål i isen och mäta med måttverktyg, säger Lisa.  
Men har man inte något måttverktyg går det bra att använda handen, en stav eller en pinne istället. Stick ner något i hålet och känn att du hittar undersidan och gör sedan en uppskattning av tjockleken. Har du en pinne kan du göra en markering på den och mäta med linjal när du kommer hem. 
Sedan rapporterar du din mätning eller uppskattning med hjälp av formuläret på smhi.se. För att informationen ska kunna användas i analysen är det är viktigt att rapportera samma dag som mätningen görs.​​​​

​​​​​​​Till formuläret för inrapportering av istjocklek

Tänk på säkerheten

Som alltid när man vistas på is är det förstås viktigt att vara försiktigt. Gör alltid en bedömning av säkerheten innan du ger dig ut, och se till att du har rätt kunskap, utrustning och sällskap.  
Är du osäker så stanna hellre på land, säger Lisa.

Kommer jag kunna se mina eller andras isobservationer på iskartan?

De inrapporterade isobservationerna kommer i nuläget inte visas direkt på iskartan eftersom vi inte har möjlighet att verifiera dem, förklarar Lisa.
Men våra isexperter använder sig av informationen som en del av analysen när iskartan ritas. Information om isens tjocklek är väldigt värdefull, speciellt i områden där vi inte har så mycket annan information att gå på, som till exempel i skärgårdar och på västkusten där inga isbrytare normalt befinner sig.