Skicka in dina isobservationer

Istjänsten på SMHI använder satellitbilder och isobservationer som underlag till iskartan. Ju fler observationer, desto bättre blir iskartan. Var med och bidra genom att skicka in dina observationer till SMHI! Men ska du ut på isen, var försiktig! Var förberedd med kunskap, utrustning och sällskap.

Vad är en observation?

En isobservation är en uppmätt eller uppskattad istjocklek på en specifik plats vid en specifik tidpunkt. Isobservationer är färskvara, så det är viktigt att rapportera samma dag som mätningen görs.

Vilka platser är intressanta för SMHI?

Istjänsten kartlägger havsis samt is på Mälaren och Vänern, och vill därför ha in isobservationer från dessa områden.

Hur mäter jag tjockleken?

Det bästa är om du kan göra ett hål i isen och mäta med måttverktyg eller mätsticka. I annat fall kan du använda t.ex. handen, en stav eller en pinne för att uppskatta tjockleken. Mät hela islagret, från undersidan till isens yta. Eventuell snö på isen ska inte inkluderas i mätningen. Ange istjockleken i hela centimeter.

Hur anger jag min mätplats?

Ange helst din mätplats med koordinater. I de flesta kartapplikationer på t.ex telefoner och datorer finns möjlighet att se koordinater för din plats. Kan du inte ange din mätplats med koordinater går det bra att använda fritext. Beskriv då så utförligt som möjligt med referens till närmaste ort.

Kan jag ta del av min isobservation?

Inrapporterade isobservationer presenteras inte specifikt på iskartan, men SMHIs isexperter tar emot observationen och använder den som underlag i sin analys. Även om du inte ser din specifika observation ska du veta att observationen är väl mottagen och har bidragit till en bättre iskarta.

Säkerheten framför allt!

Gör alltid en egen bedömning av isen där du befinner dig om du tänker ge dig ut på den. Se till att vara beredd med kunskap, utrustning och sällskap.