Havsvågor 2022

Likt förra året uppmättes de högsta vågorna för 2022 i slutet av januari. Stormen Malik drev upp våghöjden längs västkusten till 5,5 meter. Många tillfällen med fyrametersvågor inträffade, registrerade av SMHIs vågbojar på västkusten, i Östersjön och i Bottenhavet. Den enda årstiden utan särdeles höga vågor var sommaren. Under månaderna juni till augusti noterades endast två tillfällen med vågor högre än tre meter. 

Vinter

Ett flertal djupa lågtryck passerade Sverige både under januari och februari. Detta gjorde att den signifikanta våghöjden* steg över 4 meter vid många tillfällen både på väst- och ostkusten. 

Första tillfället då den signifikanta våghöjden nådde över 4 meter var den 13–14 januari. Då var det en västlig vind längs västkusten. Den signifikanta våghöjden noterades till 4,6 meter vid Brofjorden och till 4,4 meter vid Väderöarna, båda belägna i Skagerrak. 

Foto havsvågor 2022

Den 16–17 januari passerade ett lågtryckssystem över norra Skandinavien. På Östersjön var det en nordvästlig vind på 18 m/s och vid Knolls grund i Östersjön mellan Öland och Gotland observerades en signifikant våghöjd på 4,0 meter. På västkusten var det en västlig vind på 20 m/s. Den signifikanta våghöjden vid Brofjorden steg då till 4,6 meter och vid Väderöarna till 4,3 meter. 

Nästa tillfälle med stora vågor var den 20 till 21 januari då ett lågtryckssystem återigen passerade norra Skandinavien. På Bottenhavet var det en nordlig vind på 23 m/s och den signifikanta våghöjden vid Finngrundet steg till 4,5 meter. Vid Knolls grund uppmättes vågor på 4,4 meter i samband med en nordvästlig vind på 20 m/s. 

Den 27 januari passerade ett lågtryck mellersta Sverige. På västkusten var det en västlig vind på 17 m/s. Vid Brofjorden steg den signifikanta våghöjden till 4,6 meter och vid Väderöarna till 4,0 meter. 

Den 29 till 30 passerade stormen Malik Sverige och höga våghöjder noterades vid samtliga vågbojar. På Östersjön var vinden nordvästlig om 21 m/s och den signifikanta våghöjden vid Knolls grund steg till 4,5 meter. På Bottenhavet var det en nordlig vind på 23 m/s och den signifikanta våghöjden vid Finngrundet i södra Bottenhavet steg till 4,4 meter. 

På västkusten var vinden västlig om 25 m/s, natten mot den 30 januari noterade Brofjorden med 5,5 meter årets högsta signifikanta våghöjd. Vid Väderöarna steg våghöjden till 5,3 meter. Det skulle visa sig vara de enda registrerade femmetersvågorna under hela 2022. 

Lågtryckspassagerna med signifikanta våghöjder på 4 meter eller mer i samtliga farvatten fortsatte under februari. Första tillfället var den 12–13 februari då det blåste 17 m/s från sydväst och våghöjden vid Väderöarna steg till 4,8 meter. 

Den 21 till 22 februari var det de östra farvattnens tur att notera fyrametersvågor. Ett lågtryck som passerade över södra Sverige orsakade nordostlig vind över Bottenhavet på 23 m/s. Den signifikanta våghöjden vid Finngrundet steg till 4,4 meter, vilket var en tangering av det tidigare högsta februarivärdet på platsen från 2015. Vid Knolls grund i Östersjön steg den signifikanta våghöjden till 4,2 meter i en nordvästlig vind på 18 m/s. 

Den 24 februari i sydvästlig vind på 20 m/s nådde våghöjden åter 4,8 meter vid Väderöarna. Vid Brofjorden var vågorna som mest 4,2 meter höga. 
 

Vår

Vädret i mars var högtrycksbetonat och de signifikanta våghöjderna var ganska beskedliga. Signifikanta våghöjder på över 3 meter observerades endast vid ett tillfälle på västkusten och ett i Bottenhavet. Ovanligt nog bjöd istället både april och maj på ett tillfälle vardera med fyrametersvågor. 

Den 26 mars befann sig ett lågtryck öster om Sverige. På Bottenhavet var det en nordvästlig vind på 18 m/s. Vid Finngrundet steg den signifikanta våghöjden till 3,0 meter. Detta var den näst högsta marsobservationen på platsen sedan mätstart 2006, den högsta är från 2008 med 3,6 meter. Data saknas för dock några marsmånader då det varit risk för is och bojen inte har kunnat ligga ute. 

Mars månads högsta signifikanta våghöjd observerades den 28 då ett lågtryck passerade över norra Sverige. Längs västkusten var det en sydvästlig vind på 16 m/s. Vid Brofjorden steg den signifikanta våghöjden till 3,5 meter och vid Väderöarna till 2,9 meter. 

I början av april var det blåsigt med höga vågor. De högsta signifikanta våghöjderna observerades på de östra farvattnen. Den 4–5 april passerade ett djupt lågtryck över södra Sverige. På Östersjön var det en sydlig vind på 17 m/s. Månadens högsta signifikanta våghöjd observerades då vid Knolls grund med 4,2 meter. Detta var den högsta aprilobservationen på platsen sedan mätningarna startade 2011. Vid Finngrundet steg den signifikanta våghöjden till 3,5 meter. 

Den 8–9 april passerade ett lågtryck över södra Sverige med vridande vindar som följd. På Bottenhavet var det en ostlig vind på 17 m/s och den signifikanta våghöjden vid Finngrundet steg till 3,3 meter. Den signifikanta våghöjden vid vågbojen Huvudskär Ost i Östersjöns norra del steg samtidigt till 3,2 meter i sydvästlig vind om 14 m/s. 

Sedan skulle det dröja över en månad innan den signifikanta våghöjden nådde högre än 2,2 meter. Denna blygsamma våghöjd uppmättes vid Knolls grund den 15 april i samband med en nordlig vind på 12 m/s. 

Den 12 maj var det alltså dags för lite högre vågor. I en sydvästlig vind längs västkusten på 17 m/s steg den signifikanta våghöjden vid Brofjorden till 3,5 meter och vid Väderöarna till 3,2 meter. Sedan var det en lugnare period på cirka två veckor där den signifikanta våghöjden höll sig under 2 meter. 

Den 26 maj befann sig ett lågtryck på Norska havet. På västkusten var det en sydvästlig vind på 16 m/s. Vid Väderöarna steg den signifikanta våghöjden till 3,9 meter och vid Brofjorden till 4,3 meter. Detta var den högsta majobservationen vid Brofjorden sedan mätningarna startade 2017. 
 

Sommar

Sommaren är vanligtvis inte de stora vågornas årstid, och 2022 avvek inte från det mönstret. Endast vid två tillfällen registrerades vågor högre än tre meter, och då bara nätt och jämnt över tremetersgränsen. 

Det första tillfället med högre vågor var den 12 juni då ett lågtryck på Norska havet gav en sydvästlig vind på 15 m/s längs västkusten. Den signifikanta våghöjden vid Brofjorden steg till 2,7 meter och vid Väderöarna till 2,9 meter.

Den 18 juni rörde sig ett lågtryckssystem in över mellersta Sverige och på västkusten var det en sydvästlig vind på 16 m/s. Det första tillfället med tremetersvågor observerades då vid Brofjorden med 3,1 meter, vid Väderöarna noterades 2,8 meter signifikant våghöjd.

Den 21 och 23 juni var det sydvästliga vindar längs västkusten och den signifikanta våghöjden vid Brofjorden steg till 2,5 och 2,4 meter. Vid Väderöarna steg den till 2,3 respektive 2,2 meter.

Ett lågtryck på Norska havet gav västvindar på de flesta farvatten under den första juliveckan. Den 5 blåste det sydväst 11 m/s vid Väderöarna, våghöjden vid Brofjorden steg till 2,6 meter och vid Väderöarna till 2,3 meter. 

Samma dag hade Svenska Högarna också sydväst 11 m/s, vid Huvudskär ost noterades våghöjden 1,8 meter. Natten mot den 9 juli rörde sig lågtrycket på Norska havet österut över mellersta Sverige. Väderöarna hade västlig vind på 13 m/s, våghöjden vid Brofjorden nådde åter 2,6 meter och vid Väderöarna 2,3 meter. 

Från den 13 juli rörde sig ett omfattande lågtrycksområde österut mot Bottenhavet. Den 14–15 blåste det nordost 14 m/s vid Örskär och Finngrundet i södra Bottenhavet noterade den 15 våghöjden 2,4 meter. På Östersjön hade Svenska Högarna 11 m/s den 15, våghöjden vid Knolls grund nådde 1,7 meter den 14 juli. På västkusten hade Väderöarna samma dag väst 13 m/s och våghöjden 2,7 meter, den 15 juli noterade även vågbojen vid Brofjorden samma våghöjd, 2,7 meter.

Kallfronten som följde på perioden med stark värme under tredje veckan i juli gav månadens högsta vågnotering, då Brofjorden den 26 uppmätte 2,9 meter. Vid Väderöarna nådde våghöjden 2,4 meter, vinden var sydvästlig om 11 m/s. På Bottenhavet hade Örskär nordväst 12 m/s den 28, vid Finngrundet steg våghöjden till 1,9 meter. I Östersjön var vinden svagare, vid Svenska Högarna sydväst 8 m/s den 27 juli, vid Huvudskär ost därmed inte högre än 1,8 meter i signifikant våghöjd. 

Den 2 augusti befann sig ett lågtryck på Norska havet och längs västkusten var det en sydlig vind på 17 m/s. Vid Väderöarna steg den signifikanta våghöjden till 2,1 meter och vid Brofjorden till 2,0 meter. 

I samband med ett lågtryck på Bottenhavet den 6 augusti blåste det västlig vind om 19 m/s vid Örskär vilket gav 2,6 meter signifikant våghöjd vid Finngrundet. Väderöarna på västkusten uppmätte samtidigt västlig vind om 13 m/s. Den signifikanta våghöjden vid Brofjorden steg till 2,4 meter och vid Väderöarna till 2,1 meter. 

Ett lågtryckssystem befann sig på Norska havet den 20-21 augusti och på västkusten var det en sydvästlig vind på 13 m/s. Den signifikanta våghöjden vid Väderöarna steg till 2,2 meter och vid Brofjorden till 1,9 meter. 

Den 28–29 augusti berörde ett lågtryckssystem de östra farvattnen. På Östersjön var det en nordlig vind på 14 m/s, våghöjden vid Knolls grund steg till 3,1 meter vilket tillsammans med Väderöarna den 12 juni blev sommarens högsta observerade signifikanta våghöjd. Huvudskärsbojen noterade 2,6 meter.
 

Höst

Det skulle dröja en dryg månad in på den kalendariska hösten innan vindarna drev upp vågor märkbart högre än de som registrerats under sommarmånaderna. Inledningsvis var det mycket beskedliga våghöjder de första knappa två veckorna av september. Det var bara vid en handfull tillfällen som de steg märkbart över en meter. 

Men den 13 september rörde sig ett lågtryck in över mellersta Sverige. Längs västkusten var det en sydlig vind på 17 m/s som senare vred mot väst. Vid Brofjorden steg den signifikanta våghöjden till 3,4 meter och vid Väderöarna till 2,8 meter. På Östersjön var vinden sydlig om 14 m/s. Den signifikanta våghöjden vid Huvudskärsbojen steg till 3,0 meter och vid Knolls grund till 2,5 meter. På Bottenhavet blåste det ost 10 m/s och vid Finngrundet steg den signifikanta våghöjden till 2,6 meter. 

I oktober observerades signifikanta våghöjder över tre meter vid flera tillfällen. 

Den 6–8 oktober befann sig lågtryckssystem över norra Skandinavien med sydvästliga vindar som följd över södra Sverige. Längs västkusten blåste det 19 m/s och månadens högsta signifikanta våghöjd observerades vid Väderöarna med 4,2 meter. Vid Brofjorden nådde den signifikanta våghöjden 4,1 meter. På Östersjön blåste det 16 m/s och vid Huvudskärsbojen steg den signifikanta våghöjden till 3,7 meter och vid Knolls grund till 2,8 meter. 

Den 10 oktober var det återigen blåsigt på Östersjön med en sydlig vind på 15 m/s. Den signifikanta våghöjden vid Huvudskärsbojen steg till 3,5 meter, och vid Knolls grund till 2,6 meter. Nästa tillfälle med blåsigt väder var den 16–17 oktober. Då befann sig ett lågtryck på Norska havet och längs västkusten var det en sydvästlig vind på 17 m/s. Den signifikanta våghöjden vid Brofjorden steg till 3,8 meter och vid Väderöarna till 3,6 meter. 

I november togs ytterligare ett steg uppåt för de signifikanta våghöjderna, när fyrametersgränsen överskreds för första gången på nära ett halvt år. Det första tillfället med hårda vindar gav dock något lägre våghöjder. Den 3 november befann sig ett lågtryck på Norska havet. Längs västkusten var det en sydlig vind på 17 m/s och den signifikanta våghöjden vid Väderöarna steg till 3,2 meter. Dagen efter, den 4 november, gav en sydostlig vind på 11 m/s över Östersjön en signifikant våghöjd vid Knolls grund på 2,6 meter.

Höstens högsta signifikanta våghöjd observerades den 11 november då ett lågtryckssystem rörde sig in över norra Skandinavien. Längs västkusten var det en sydvästlig vind på 20 m/s och den signifikanta våghöjden vid Väderöarna steg till 4,6 meter. Vid Brofjorden steg den till 3,9 meter. 

Under andra halvan av november var det betydligt lugnare, endast vid ett tillfälle överskred den signifikanta våghöjden 2 meter efter den 13. Det var den 19–21 november, då ett lågtryck befann sig över södra Sverige. På Östersjön och Bottenhavet blåste en ost till nordostlig vind på upp till 14 m/s. Den signifikanta våghöjden vid Finngrundet steg till 3,0 meter och till 2,5 meter vid Knolls grund.
 

December

Månaden inledes med relativt lugnt väder och den signifikanta våghöjden höll sig under 2,5 meter på samtliga platser fram till Lucia. 

Den 13 december befann sig ett lågtryck över Finska viken. På Bottenhavet var det en nordlig vind på 24 m/s. Månadens högsta signifikanta våghöjd observerades då vid Finngrundet med 4,5 meter. Detta var en tangering av den tidigare högsta decemberobservationen från 2013 på platsen. 

På Östersjön var det en nordostlig vind på 17 m/s och den signifikanta våghöjden vid Knolls grund steg till 4,1 meter. 

Den 17–18 december rörde sig ett lågtryck upp längs Norska havet. På västkusten var det en sydvästlig vind på 16 m/s. Vid Väderöarna steg den signifikanta våghöjden till 3,9 meter och vid Brofjorden till 3,2 meter. 

Den 27 december rörde sig återigen ett lågtryck in över Norska havet. På västkusten var det en västlig vind på 20 m/s. Vid Brofjorden steg den signifikanta våghöjden till 3,9 meter och vid Väderöarna till 3,4 meter. 

På nyårsafton befann sig ett lågtryck nordväst om Skandinavien och längs västkusten var det en sydvästlig vind på 19 m/s. Vid Väderöarna steg den signifikanta våghöjden till 4,1 meter och vid Brofjorden till 3,4 meter. 


*Signifikant våghöjd är medelhöjden för tredjedelen högsta vågor under tidsintervall som i dessa mätserier är 20–30 minuter. Avbrott i mätserierna förekommer.