Havsvågor 2017

I början av året passerade många lågtryck med efterföljande kraftiga vindar som skapade höga vågor. Våren och sommaren innehöll även en hel del lågtryck med några månadsrekord i våghöjd i juni. Hösten innebar i vanlig ordning en ökning av vågaktiviteten som höll i sig in i december. Årets högsta signifikanta våghöjd 6,5 m uppmättes den 11:e januari vid Väderöarna.

Vinter

Under den 11:e och 12:e januari rörde sig ett omfattande lågtryckssystem över Sverige. Detta förde med sig kraftiga sydvindar på 25 m/s längs västkusten. Vindbyar på 33 m/s uppmättes på Vinga. Utanför Väderöarna steg den signifikanta våghöjden till 6,5 meter, vilket var årets högsta notering. Även i Östersjön uppstod höga vågor. Vid Knolls grund var den signifikanta våghöjden som mest 5,3 meter. Detta var ett nytt rekord för denna plats sedan mätningarna startade 2011.

Havsboj Huvudskär 2017
Utsättning av havsboj vid Huvudskär den 16:e maj 2017. Foto Carl-Johan Andersson.

Den signifikanta våghöjden bestäms från höjden av alla vågor under en 30 minuters period. Vågorna sorteras efter våghöjd och medelhöjden för den högsta tredjedelen av dessa vågor kallas signifikant våghöjd. Detta motsvarar också ungefär vad en betraktare uppskattar våghöjden till. De högsta vågorna är 1,6 till 2,0 gånger högre än den signifikanta våghöjden.

Ett annat tillfälle med höga vågor inträffade i slutet av februari. Den 22:e februari rörde sig ett djupt lågtryck från Nordatlanten in över Mellansverige. På västkusten var det sydvästliga vindar på 20 m/s och den signifikanta våghöjden på Väderöarna blev som mest 5,4 m. Även i Brojorden noterades höga vågor på 5,2 m. Den något svagare sydliga vinden över Östersjön skapade en signifikant våghöjd vid Knolls grund på 3,1 m.

Våghöjd Väderöarna 2017
Den signifikanta våghöjden (timvärden i meter), uppmätt av bojen vid Väderöarna 2017. Förstora Bild

Efter detta fortsatte det under resten av vintern och början på våren att passera en hel del lågtryck, som dock var mindre djupa. Detta blev en period med något mindre vågaktivitet och lägre våghöjder.

Vår och sommar

Övergången mot generellt lägre våghöjder fortsatte under våren. Ett tillfälle då större vågor noterades på många håll var den 24-25:e april då ett lågtryck passerade södra Sverige med västlig till sydlig kuling som följd. Under denna tid avmättes signifikanta våghöjder på 3,4 m vid Väderöarna, 3,8 m vid Brofjorden, och 2,7 m vid både Huvudskär och Knolls grund.

Den kyliga sommaren med många lågtryckspassager bjöd på några månadsrekord. Den 25-26:e juni befann sig ett lågtryck över norra Sverige vilket förde med sig sydvästliga vindar på 19 m/s längs Västkusten. Den högsta signifikanta våghöjden vid Väderöarna blev 4,4 m, vilket är den högsta observationen under juni för denna plats sedan mätningarna startade 2005. I Brofjorden noterades 4,0 m.

Den 30:e juni befann sig ett djupt lågtryck över södra Östersjön. Den nordostliga vinden på 14 m/s i de norra delarna medförde att den signifikanta våghöjden vid Huvudskär steg till 3,9 meter, vilket är den högsta juninoteringen sedan mätstarten 2001. Knolls grund hade våghöjden 2,7 m under denna tid.

Höst

Flera lågtryck passerade under hösten och gav upphov till många tillfällen med höga vågor och även ett par nya rekord. Signifikanta våghöjder över 4 m noterades vid samtliga stationer under hösten.

Den 4:e september befann sig ett lågtryck över södra Östersjön, vilket gav upphov till ostliga vindar på 20 m/s i de nordöstra delarna. Huvudskärsbojen registrerade en signifikant våghöjd på 4,4 m vilket var nytt rekord för september där sedan starten av mätningar år 2001.

Nordliga vindar på 26 m/s blåste över Bottenhavet den 29:e oktober, orsakade av ett stort lågtryck över Baltikum. Vid Finngrundet steg den signifikanta våghöjden till 4,7 m, ett nytt oktoberrekord sedan observationerna startade 2006.

Samma lågtryck skapade under denna tid även nordlig vind på 19 m/s över centrala Östersjön. Det högsta observationen vid Knolls grund var då 5,1 m. Detta var månadens högsta notering och dessutom oktoberrekord för signifikant våghöjd för platsen sedan mätstart 2011.

Slutet på året fortsatte med ett flertal lågtryckspassager och stor vågaktivitet. Västerhavet blev utsatt för signifikanta våghöjder över 6 m vid flera tillfällen. Den högsta noteringen skedde den 26:e december vid Väderöarna, då 6,2 m observerades. Detta var månadens högsta notering, knappt 2 m lägre än rekordet för Väderöarna, 8,1 m som sattes den 10:e jan 2015 under stormen Egon.

Våghöjd Knolls grund 2017
Den signifikanta våghöjden (timvärden i meter), uppmätt av bojen vid Knolls grund 2017. Förstora Bild

Uppgifterna i texten bygger på icke-realtidsdata som tömts då bojarna tagits in på service. Dessa värden kan skilja något mot de som tidigare har rapporterats baserat på realtidsflödet.