Havsvågor 2012

De högsta vågorna 2012 förekom i början av året. Då uppmättes den högsta signifikanta våghöjden som registrerats i svenska vatten. Under sommarhalvåret var det ganska beskedliga vågor och till hösten observerades återigen vågor på över 4 meter.

Vinterstorm

Den 4:e januari berörde stormen Emil Sverige och höga vågor registrerades då på flera platser. Längs västkusten var det sydvästliga vindar på över 20 m/s. Vågbojen vid Väderöarna registrerade då en signifikant våghöjd på 8,0 meter vilket är den högsta som registrerats i Svenska vatten. Den tidigare rekordnoteringen på 7,9 meter mättes upp 2011 och 2007 vid Väderöarna. Dock ska man vara observant på att det förekommit stora luckor i mätningarna.

Tittar man på den maximala våghöjden så var den 12,4 meter. Detta var dock inget nytt rekord utan det gamla från 2011 på 13,9 meter också från Väderöarna stod sig. Vid Knollsgrund registrerades i samma storm en signifikant våghöjd på 4,9 meter.

Den 13 januari berörde återigen ett lågtryck landet. De högsta vågorna observerades då i Bottenhavet och vid Finngrundsbojen registrerades en signifikant våghöjd på 5,3 meter vilket även var årets högsta notering på denna plats.

Sedan följde en något lugnare period fram till den 31 mars då bojen vid Knollsgrund i Östersjön registrerade en signifikant våghöjd på 4,0 meter. Nästa tillfälle med höga vågor var den 14 maj då Väderöbojen registrerade en signifikant våghöjd på 4,0 meter.

Under somrarna är det inte så vanligt med höga vågor. Så var det även 2012, då våghöjden höll sig under 3,5 meter under juni-augusti i samtliga bassänger.

Signifikant våghöjd Väderöarna 2012
Den signifikanta våghöjden uppmätt av bojen Väderöarna 2012. Den signifikanta våghöjden motsvarar medelvärdet av den högsta tredjedelen av alla vågor uppmätta under en 30-minutersperiod. Bojen upptagen på grund av risk för is 9 februari- 26 mars. Förstora Bild
Enskilda vågor Väderöarna
Bilden visar varje enskild våg från bojen vid Väderöarna under en 30-minutersperiod den 4 januari. Vågorna visas i meter från medelvattennivån. Från dessa vågor beräknas sedan den signifikanta våghöjden. Förstora Bild

Lågtryck under hösten

Under hösten berörde flera lågtryck landet och gav upphov till höga vågor. Den 29 oktober gav ett lågtryck sydliga vindar av kulingstyrka över landet. Vid Väderöarna registrerades då en signifikant våghöjd på 4,0 meter och Huvudskärsbojen registrerade 4,7 meter.

Den 30 november var det en nordostlig kuling över Bottenhavet och Finngrundsbojen registrerade då en signifikant våghöjd på 4,4 meter. Vågorna under hösten 2012 blev något beskedligare än tidigare år.

Nedisad vågboj
En nedisad vågboj. Under isen sitter antenner som den använder för att kommunicera via satellit. Foto Olle Petersson

Uppgifterna ovan kommer från högupplöst data som lagrats internt i bojen och hämtats i efterhand. Dessa skiljer sig något från de värden vi fått levererade till oss i realtid. Därför skiljer sig detta jämfört med realtidsdata som är redovisade i Månadens väder och vatten.