Havsvågor 2016

År 2016 inledes med några tillfällen med blåsigt väder och höga vågor som följd. Framemot våren och sommaren var vädret lugnare och våghöjderna blev lägre. I början av augusti blev det återigen blåsigt med höga vågor. På annandag jul drog stormen Urd in och gav höga vågor. Årets högsta signifikanta våghöjder på 6.7 meter observerades vid Väderöarna vid tre tillfällen: februari, september och december. Inga nya rekord noterades under året.

Vinter

Den 13 januari befann sig ett lågtryck öster om Sverige med blåsiga förhållanden längs Sveriges östra farvatten. På Bottenhavet var det en nordlig vind på 22 m/s och den signifikanta våghöjden vid Finngrundet steg till 4.7 meter. Detta var den näst högsta januariobservationen på platsen sedan mätningarna startade 2006.

Signifikant våghöjd Finngrundet 2016
Den signifikanta våghöjden uppmätt av bojen vid Finngrundet 2016. Förstora Bild

Den signifikanta våghöjden bestäms från höjden av alla vågor under en 30 minuters period. Vågorna sorteras efter våghöjd och medelhöjden för den högsta tredjedelen av dessa vågor kallas signifikant våghöjd. Detta motsvarar också vad en betraktare uppskattar våghöjden till. De högsta vågorna är 1,6 till 2,0 gånger högre än den signifikanta våghöjden.

Den 2 februari gav ett lågtryck över Sydnorge en sydvästlig vind på 21 m/s längs västkusten. Vid Väderöarna steg den signifikanta våghöjden till 6.7 meter. Detta var en tangering av de högsta februarimätningarna på platsen sedan mätningarna startade 2005.

Efter detta blev det en någon lugnare period och den signifikanta våghöjden höll sig under 3.5 meter.

Vår och sommar

Under våren och sommaren höll sig våghöjderna under 3 meter på samtliga farvatten utom vid några enstaka tillfällen vid Väderöarna.

18-20 april passerade ett lågtryckssystem mellersta Sverige. På västkusten blåste det sydväst 17 m/s och en signifikant våghöjd på 3.4 meter observerades vid Väderöarna.

Den 8-9 augusti rörde sig ett lågtryck in över norra Sverige. Längs västkusten var det en sydvästlig vind på 22 m/s och den signifikanta våghöjden vid Väderöarna steg till 4.9 meter. Detta var den näst högsta augustinoteringen vid Väderöarna sedan mätningarna startade där 2005. 24 augusti 2010 var den signifikanta våghöjden 5.7 meter.

På Östersjön var det en sydvästlig vind på 14 m/s. Vid Knolls grund registrerades våghöjden till 2.1 meter och vid Huvudskär till 2.8 meter. I Bottenhavet registrerades våghöjden till 2.0 meter. På Bottenviken var det en sydlig vind på 15 m/s och våghöjden steg till 3.0 meter.

Höststormar

Flera lågtryck passerade under hösten och gav upphov till flera tillfällen med höga vågor. Bojen vid Finngrundet råkade ut för två påkörningar av fartyg under hösten varvid databortfall uppstod.

Den 29-30 september rörde sig ett lågtryckssystem upp över landet. På västkusten blåste det 26 m/s och 32 m/s i byarna. Vid Väderöarna steg den signifikanta våghöjden till 6.7 meter. Detta var det högsta septembervärdet på platsen sedan mätningarna startade 2005. Maximala våghöjden var 10.1 meter.

Signifikant våghöjd Väderöarna 2016
Den signifikanta våghöjden uppmätt av bojen vid Väderöarna 2016. Förstora Bild

På Östersjön var det en sydvästlig vind på 15 m/s och den signifikanta våghöjden vid Huvudskär var 3.5 meter. På Bottenhavet blåste det sydväst 17 m/s och den signifikanta våghöjden vid Finngrundet steg till 2.2 meter. Över Bottenviken var det en sydvästlig vind på 17 m/s och den signifikanta våghöjden steg till 3.2 meter.

I samband med en nordlig vind på 19 m/s över Östersjön den 2 och 27 november steg den signifikanta våghöjden vid Knolls grund till 5.0 meter.

Under annandag jul passerade stormen Urd med en sydvästlig vind på upp mot 27 m/s i medelvind vid Väderöarna och den signifikanta våghöjden steg till 6.7 meter. Detta var den tredje högsta observationen i år på platsen. På Östersjön var det en nordvästlig vind på 19 m/s och vid Knolls grund steg den signifikanta våghöjden till 3.5 meter. På Bottenhavet blåste det 20 m/s från nordväst och den signifikanta våghöjden steg till 5.2 meter.

Uppgifterna i texten bygger på icke-realtidsdata som tömts då bojarna tagits in på service. Dessa värden kan skilja något mot de som tidigare har rapporterats baserat på realtidsflödet.