Havsvågor 2013

De högsta vågorna 2013 uppmätes i början och slutet av året. De allra högsta observerades vid Väderöarna på västkusten i december.

Vinter

Vinterns största vågor observerades den 11 januari. Ett lågtryck passerade då landets södra delar och vidare mot Polen. Över Östersjön var det en nordostlig kuling och bojen vid Knollsgrund registrerade en signifikant* våghöjd på 4.3 meter.

Eftersom vågbojarna togs in för servicearbete och för att inte skadas av eventuell is finns inga mätningar för delar av vintern och våren. Däremot finns beräknade våghöjder och dessa visar att i samband med en lågtryckspassage den 30 januari så steg den signifikanta våghöjden till ca 5 meter vid Väderöarna.

Den 2 och 3 mars rörde sig ett lågtryck över mellersta Sverige. Över Bottenhavet var det en sydlig kuling och i nordvästra delen steg den signifikanta våghöjden till ca 4 meter. Bakom lågtrycket var det en nordvästlig vind på ca 20 m/s över Östersjön och i de östra delarna steg den signifikanta våghöjden till ca 5 meter.
 

Signifikant våghöjd vid Knolls grund 2013
Den signifikanta våghöjden uppmätt av bojen vid Knolls grund 2013. Bojen var upptagen under februari till april. Förstora Bild

Sommar

Under maj-augusti höll sig våghöjden under 3.5 meter i samtliga bassänger. Sommarens högsta signifikanta våghöjd inträffade på midsommardagen 22 juni i samband med en sydvästlig kuling längs västkusten. Då steg den signifikanta våghöjden till 3.2 meter vid Väderöarna.

Höststormar

Flera lågtryck passerade under hösten och gav upphov till vågor över 4 meter vid ett flertal tillfällen.

Den 28 oktober rörde sig stormen Simone in över Sveriges södra delar. Den högsta signifikanta våghöjden registrerades av bojen vid Knollsgrund till 4.3 meter. Tittar man på beräknade värden från områden som saknar mätningar ser man att de högsta signifikanta våghöjderna var ca 7 meter i de östra delarna av Östersjön.

Den 5 december berörde stormen Sven södra Sverige. Längst västkusten var det stormvindar med orkanbyar och Väderöbojen registrerade en signifikant våghöjd på 6.8 meter, vilket är den högsta uppmätta under 2013. Vid samma tillfälle registrerades maxvågor på 11.4 meter. Bojen vid Knollsgrund registrerade en signifikant våghöjd på 4.5 meter. Finngrundet noterade 4.2 meter dagen efter.
 

Signifikant våghöjd vid Väderöarna 2013
Den signifikanta våghöjden uppmätt av bojen vid Väderöarna 2013. Förstora Bild

Mätningar och modeller

Under 2013 utfördes mätningar vid Väderöarna (Skagerrak), Knolls grund (mellan Öland och Gotland), Huvudskär ost (norra Östersjön) och Finngrundet (Bottenhavet). Mätningar till havs ställer mycket stora krav på utrustningen och den behöver ofta tas in för service. Det gör att mätserierna inte är kompletta. Beräknade våghöjder får vi från en matematisk modell som används på SMHIs oceanografiska prognostjänst. Våghöjder beräknas för alla våra omgivande hav.

Arbete vid bojen i Huvudskär
Arbete vid bojen i Huvudskär Foto Per Olsson

Uppgifterna ovan kommer från högupplöst data som lagrats internt i bojen och hämtats i efterhand. Dessa skiljer sig något från de värden vi fått levererade till oss i realtid. Därför skiljer sig detta jämfört med realtidsdata som är redovisade i Månadens väder och vatten.

* Den signifikanta våghöjden bestäms från höjden av alla vågor under en 30 minuters period. Vågorna sorteras efter våghöjd och medelhöjden för den högsta tredjedelen av dessa vågor kallas signifikant våghöjd. Detta motsvarar också vad en betraktare uppskattar våghöjden till. De högsta vågorna är 1,6 till 2,0 gånger högre än den signifikanta våghöjden.