Havsvågor 2015

De högsta vågorna 2015 registrerades i början och slutet av året. I samband med stormen Egon i januari registrerades ett nytt svenskt vågrekord vid Väderöarna på västkusten.

Vinter

Den 10 januari rörde sig ett intensivt lågtryck in över södra Sverige. Stormen fick namnet Egon. Vid Väderöarna var det en väst till sydvästlig vind på 30 m/s i medelvind och 40 m/s i byvind. På kvällen hade den signifikanta våghöjden vid Väderöarna stigit till 8.1 meter vilket var ett nytt rekord för Sverige. På Östersjön registrerade vågbojen vid Knolls grund en signifikant våghöjd på 4.4 meter och i Bottenhavet vid Finngrundet steg den till 3.9 meter.

Signifikant våghöjd Väderöarna 2015
Nytt rekord för signifikant våghöjd vid Väderöarna beräknat över en 30-minutersperiod. Förstora Bild

                                                                                                       
Den maximala våghöjden vid Väderöarna steg till 14.4 meter. Även detta var nytt rekord.

Rekord maximal våghöjd Väderöarna
Rekordet maximal våghöjd vid Väderöarna. Förstora Bild

                                                                                                           
Det gamla rekordet, också från Väderöarna, var på 8.0 meter i signifikant våghöjd och maximal våghöjd 13.9 meter.

Den 15-16 januari gav ett lågtryck över norska havet en sydvästlig vind på ca 22 m/s längs västkusten. Den signifikanta våghöjden på Väderöarna steg till 6.5 meter. På Östersjön var det en sydlig vind på 16 m/s och vid Knolls grund registrerades en signifikant våghöjd på 3.9 meter.

Den 7-8 februari gav ett lågtryck över norra Skandinavien nordvästliga vindar på Sveriges farvatten. Vid Väderöarna blåste det 15 m/s och den signifikanta våghöjden steg till 2.7 meter. Vid Knolls grund blåste det 20 m/s och våghöjden steg till 4.1 meter. Vid Finngrundet blåste det 19 m/s och våghöjden steg till 4.4 meter. Detta var den högsta februariobservationen på denna plats sedan mätningarna startade 2006.

Vår och sommar

Under vår och sommar observerades signifikanta våghöjder på eller över 4 meter vid tre tillfällen vid västkusten.

Den 6-7 juni rörde sig ett lågtryck över norra Sverige. Vid västkusten var det en sydvästlig vind på 16 m/s och våghöjden vid Väderöarna steg till 4.0 meter.  

Den 6 juli gav ett lågtryck över södra Norge en sydvästlig vind på 20 m/s längs västkusten. Vid Väderöarna observerades en signifikant våghöjd på 4.3 meter.

Den 19 juli var det sydvästliga vindar på 16 m/s längs västkusten och vid Väderöarna steg den signifikanta våghöjden till 4.0 meter.

På Östersjön observerades sommarens högsta vågor den 26 juli. Då rörde sig ett lågtryck upp över Sverige med en sydvästlig vind på 10 m/s över Östersjön. Vid Knolls grund steg den signifikanta våghöjden till 2.5 meter.

På Bottenhavet steg våghöjden över 2 meter vid 2 tillfällen under vår och sommar. Den 15 maj var det nordliga vindar över Bottenhavet på 17 m/s och Finngrundsbojen noterade en signifikant våghöjd på 2.2 meter.

Den 1 juni rörde sig ett lågtryck upp över Sverige och över Bottenhavet var det en sydvästlig vind på 19 m/s. Vid Finngrundet steg våghöjden till 2.0 meter.

Höststormar

Flera lågtryck passerade under hösten och gav upphov till flera tillfällen med höga vågor.

På Bottenhavet observerades höstens högsta vågor den 21 november då ett lågtryck över Finska viken gav en nordvästlig vind på 13 m/s och den signifikanta våghöjden steg till 3.6 meter vid Finngrundet.

På Östersjön observerades höstens högsta vågor den 30 november då stormen Gorm hade passerat dygnet innan. Mellan Öland och Gotland blåste det en sydlig vind på 18 m/s och den signifikanta våghöjden vid Knolls grund steg till 4.6 meter. 

På västkusten observerades de högsta vågorna mot slutet av året. Den 5 december befann sig ett djupt lågtryck på Norska havet. Längs västkusten var det en sydvästlig vind på 25 m/s och vid Väderöarna registrerades den signifikanta våghöjden till 7.6 meter. Den 25 december var det återigen ett lågtryck över norska havet. Denna gång blåste det sydväst 23 m/s längs västkusten och vid Väderöarna steg den signifikanta våghöjden till 6.5 meter.

Signifikant våghöjd Väderöarna 2015
Den signifikanta våghöjden uppmätt av bojen vid Väderöarna 2015. Förstora Bild

 

* Den signifikanta våghöjden bestäms från höjden av alla vågor under en 30 minuters period. Vågorna sorteras efter våghöjd och medelhöjden för den högsta tredjedelen av dessa vågor kallas signifikant våghöjd. Detta motsvarar också vad en betraktare uppskattar våghöjden till. De högsta vågorna är 1,6 till 2,0 gånger högre än den signifikanta våghöjden.