Havsvågor 2020

Februari var den enda månaden under året med signifikanta våghöjder* högre än sex meter. Allra högst var vågorna vid Väderöarna, där den signifikanta våghöjden nådde 7,1 meter. Under våren och sommaren var våghöjden i allmänhet lägre, men april bjöd på ett nytt månadsrekord med 6,0 meter vid Brofjorden på västkusten. Juli hade också höga vågor längs västkusten, med drygt fem meter vid Väderöarna. Därefter skulle det dröja fram till mitten av november innan vågor över fem meter åter visade sig på svenska farvatten. Året sista vecka blev riktigt vågrik med vågor kring fem meter signifikant våghöjd både på ost- och västkusten.

Vinter

Många lågtryck passerade under vintern och flera tillfällen med höga vågor uppstod. Det var dock först i mitten av februari som något lågtryck av kraftigare karaktär förmådde driva upp vågor med en signifikant våghöjd* över 6 meter.

Foto vågor Östersjön


Den 3–4 januari passerade ett lågtryck norr om Sverige. På västkusten och Östersjön blåste det sydväst upp till 17 m/s, Väderöarna hade en signifikant våghöjd på 4,2 meter och vid Huvudskär uppmättes 4,0 meter. På Bottenhavet blåste det 22 m/s men den nordostliga vinden kom från land. Med tanke på vindstyrkan blev då den signifikanta våghöjden vid Finngrundet relativt liten, bara 3,6 meter.

Den 8 januari var det blåsigt framförallt på västkusten som hade en sydvästlig vind på 19 m/s. Vid Väderöarna steg den signifikanta våghöjden till 4,9 meter. Den högsta signifikanta våghöjden för januari observerades på västkusten den 11 i sydvästlig vind om 20 m/s. Den signifikanta våghöjden vid Väderöarna steg då till 5,6 meter och vid Brofjorden till 4,6 meter. Därefter följde fyra något lugnare veckor då den signifikanta våghöjden mestadels höll sig under 3 meter.

I februari rapporterades signifikanta våghöjder på över 6 meter vid tre separata tillfällen. Den 9–10 rörde sig ett oväder med namnet Ciara upp över norra Skandinavien. På västkusten var det en sydvästlig vind på 22 m/s och vid Väderöarna steg den signifikanta våghöjden till 6,4 meter. På ostkusten registrerade Knolls grund 5,5 meter.

Den 17 februari berörde ovädret Dennis Sverige. På västkusten var det en sydvästlig vind på 22 m/s och den signifikanta våghöjden vid Väderöarna steg till 7,0 meter. Brofjorden observerade 5,7 meter.

Den 22–23 februari berörde ett större lågtryckssystem Skandinavien. På västkusten var det en sydvästlig vind på 25 m/s och den signifikanta våghöjden vid Väderöarna steg till 7,1 meter. Detta var årets högsta signifikanta våghöjd. Det var även det högsta februarivärdet vid Väderöarna sedan mätningarna startade 2005. Brofjorden hade 6,8 meter.

Den 26 februari passerade ett mindre lågtryck södra Sverige. På Östersjön vred vinden och vågorna från sydväst mot väst vidare mot nord och slutligen nordost. Vinden var omkring 19 m/s och den signifikanta våghöjden steg till 4,9 meter vid Knolls grund. I samband med detta började en passagerarfärja från Nynäshamn till Visby att kränga kraftigt i sjön.

Våghöjd Väderöarna 2020
Den signifikanta våghöjden i meter, uppmätt av bojen vid Väderöarna under 2020. Förstora Bild

Vår

Första halvan av den kalendariska våren bjöd på flera lågtryck med rejält höga vågor, som vid ett tillfälle tangerade sex meter. Från och med mitten av april rådde dock lugnare förhållanden och den signifikanta våghöjden nådde bara en gång högre än tre meter.

Vi fick vänta till april på sexmetersvågen. Den 2 passerade ett lågtryck mellersta Sverige. Längs västkusten var det en sydvästlig vind på 25 m/s i medel och med vindbyar av orkanstyrka 34 m/s. Den signifikanta våghöjden vid Väderöarna steg till 5,2 meter och vid Brofjorden till 6,0 meter, vilket är den högsta observerade signifikanta våghöjden för en aprilmånad på västkusten.

På Östersjön bjöd den 15 mars på ett nytt månadshögsta för Knolls grund (startår 2011) då den signifikanta våghöjden i samband med en sydlig vind på 15 m/s steg till 4,1 meter. Det blev också den högsta noteringen för de östra farvattnen under våren.

Högre vågor har emellertid förekommit tidigare. Vid den nedlagda stationen Almagrundet i Östersjön (aktiv 1978–2003) uppmättes en signifikant våghöjd på 7,8 meter i mars 1997 och 6,8 meter i april samma år.

Även i övrigt passerade flera lågtryck under våren, och vid många tillfällen observerades signifikanta våghöjder på över 3 meter. Den 1 och 2 mars var det blåsigt på västkusten med sydvästlig vind på 16 m/s och den signifikanta våghöjden vid Väderöarna steg till 3,8 meter. Den 8–12 mars passerade flera lågtryck västkusten med sydvästliga vindar på upp till 18 m/s. Vid Brofjorden steg den signifikanta våghöjden till 3,9 meter och vid Väderöarna till 3,7 meter.

Den 29 mars blåste det nord till nordostlig vind om 16 m/s på Östersjön, vid Knolls grund steg den signifikanta våghöjden till 3,2 meter. Lågtrycket den 2–3 april som gav aprilrekord på västkusten orsakade höga vågor även i öster. Vid Knolls grund i Östersjön och vid Finngrundet i Bottenhavet steg den signifikanta våghöjden till 3,4 meter.

Den 14 april i nordvästlig vind på 20 m/s inträffade med 3,1 meter det andra tillfället under våren då Finngrundet noterade över tre meter signifikant våghöjd. Dagen efter, den 15, var det en sydvästlig vind på 18 m/s längs västkusten. Vid Väderöarna steg den signifikanta våghöjden till 3,3 meter och vid Brofjorden till 3,8 meter.

Därefter rådde det lugnare förhållanden och den signifikanta våghöjden höll sig med få undantag under 3 meter på samtliga platser.

Den 14 till 16 maj rörde sig ett lågtryck söderut på Norska havet. På västkusten var det en sydvästlig vind på 16 m/s, vid Brofjorden observerades 3,5 meter signifikant våghöjd och vid Väderöarna 3,2 meter. Den 24 maj berörde ett lågtryck Sydnorge. Vid den svenska västkusten var en sydvästlig vind på 12 m/s, vid Väderöarna noterades den signifikanta våghöjden till 3,0 meter.

Sommar

I juni varvades lågtryck och högtryck, och signifikanta våghöjder över 3 meter noterades både på de västra och östra farvattnen. Högst nådde vågorna på nationaldagen den 6, då ett lågtryck rörde sig upp över norra Skandinavien. På Östersjön var det en sydvästlig vind på 16 m/s och månadens högsta signifikanta våghöjd observerades vid Huvudskär med 3,6 meter. Knolls grund hade 3,3 meter, på västkusten noterade Väderöarna 3,2 meter i sydvästlig vind om 18 m/s.

Västkusten utmärkte sig genom en särdeles vågrik julimånad. Med 1,3 meter var månadsmedelvärdet av den signifikanta våghöjden för Väderöarna det högsta sedan mätningarna startade 2005. Särskilt högt svallade vågorna längs västkusten den 6 juli. Med västlig vind på 21 m/s steg den signifikanta våghöjden vid Väderöarna till 5,3 meter. Det var den näst högsta juliobservationen någonsin, år 2009 uppmättes 6,4 meter.

I juli var det ovanligt höga vågor men i augusti observerades det relativt låga våghöjder. Endast vid ett tillfälle nådde den signifikanta våghöjden tre meter. För att hitta en augustimånad med lägre maxnotering får man gå tillbaka till 2015.

Den 23 augusti blåste det sydväst 15 m/s på västkusten och månadens högsta signifikanta våghöjd noterades vid Väderöarna med 3,0 meter. Den 29 passerade ett lågtryck södra Sverige och på Östersjön var det en ostlig vind på 14 m/s. Vid Huvudskärsbojen steg den signifikanta våghöjden till 2,9 meter.

Höst

Hösten inleddes på samma spår som augusti, de höga vågorna lyste med sin frånvaro fram till mitten av oktober. Under de många lågtryck som passerade dessförinnan nådde den signifikanta våghöjden sällan högre än drygt 3 meter.

Den högsta signifikanta våghöjden under september noterades till 3,8 meter vid Väderöarna den 24, då ett lågtryck rörde sig upp längs Norge och gav västkusten en sydvästlig vind på 17 m/s. Vid Finngrundet i Bottenhavet steg den signifikanta våghöjden till 3,7 meter den 17 september då det blåste en nordvästlig vind på 22 m/s.

Den 14 oktober befann sig ett lågtryck sydost om Sverige och på Östersjön var det en nordlig vind på 17 m/s. Höstens dittills högsta signifikanta våghöjd, 4,2 meter, observerades då vid Knolls grund. Den 25 oktober befann sig ett lågtryck söder om Island och det var en sydlig vind på 18 m/s på Skagerrak. Vid Väderöarna steg den signifikanta våghöjden till 3,3 meter.

Efter några rätt så händelselösa månader blev november desto mer händelserik. Våghöjder över 5 meter observerades vid några tillfällen men inga nya rekord noterades.

Den 2 var det en sydlig vind över Östersjön på 20 m/s och den signifikanta våghöjden vid Huvudskärsbojen steg till 4,1 meter. På Bottenhavet var det en sydlig vind på 14 m/s och den signifikanta våghöjden vid Finngrundet steg till 3,1 meter. Den 5 november var det en sydvästlig vind på 19 m/s längs västkusten. Den signifikanta våghöjden vid både Väderöarna och Brofjorden steg till 4,0 meter.

Sedan var det en något lugnare period fram till den 19 då en intensiv vecka inleddes med att ett lågtryck passerade mellersta Sverige. På västkusten var det en sydvästlig vind på 24 m/s och höstens högsta signifikanta våghöjd observerades vid Brofjorden med 5,7 meter. Vid Väderöarna steg våghöjden till 5,4 meter.

Den 21 november var det en sydvästlig vind på 21 m/s över Östersjön, bojen vid Huvudskär registrerade en signifikant våghöjd på 4,9 meter. Dagen efter var det återigen en sydvästlig vind på 21 m/s. Denna gång på västkusten, vid Brofjorden, steg den signifikanta våghöjden till 5,2 meter och vid Väderöarna till 4,5 meter.

December

Flera lågtryck passerade i december och gav upphov till höga vågor. De högsta våghöjderna observerades i slutet av månaden. Förutom den 4 december, då den signifikanta våghöjden vid Knolls grund steg till 3,2 meter i en nordostlig vind på 13 m/s, höll sig vågorna under tre meter fram till jul. På juldagen den 25 gav ett lågtryck öster om Sverige en nordlig vind på Bottenhavet, och den signifikanta våghöjden vid Finngrundet steg till 3,7 meter.

Den 27 befann sig ett lågtryck vid Brittiska öarna och på Skagerak var det en sydlig vind på 23 m/s. Månadens högsta signifikanta våghöjd observerades vid Väderöarna till 5,5 meter. Vid Brofjorden steg den till 4,0 meter.

På Östersjön var det en sydlig vind på 18 m/s och den signifikanta våghöjden vid Knolls grund steg till 4,8 meter. Detta var den högsta decemberobservationen på denna plats sedan mätningarna startade 2011. Den tidigare högsta decemberobservationen vid Knolls grund var från 2013 med 4,5 meter.
 

*Signifikant våghöjd är medelhöjden för tredjedelen högsta vågor under tidsintervall som i dessa mätserier är 20–30 minuter. Avbrott i mätserierna förekommer.