Is på sjöar vintern 2021-2022

På många sjöar la sig isen tidigare än normalt och det fanns is på sjöarna i hela Sverige under en period kring årsskiftet.

Isläggning

Isen lade sig i tidigare än normalt på många sjöar i hela Sverige då det var kallare än normalt i slutet av året. Många sjöar i hela landet blev istäckta under december månad.

Isläggning och islossning vintern 2021/2022

Tabell över några sjöar med is

Islossning

Längst ned i södra Götaland gick isen upp i början av januari, vilket är tidigare än normalt för år med isläggning. I övriga delar av landet gick isarna upp nära normal islossning med början i mars i norra Götaland. I norr gick isen upp på de sista sjöarna i juni.

Issäsong

Under en period runt årsskiftet var det is på sjöar i hela Sverige. Issäsongen var längre än normalt i nästan hela Sverige det var endast södra Götaland som hade en kortare säsong än normalt.

Isläggning och islossning vid Malmagen
Hundra års isläggning och islossning 1923 - 2022 på sjön Malmagen i Härjedalen nära norska gränsen.

Islossning i Torneälven

I Torneälven vid Haparanda finns observationer av islossningen sedan år 1701. 2022 skedde islossningen den 6 maj under lugna förhållanden, vilket är ungefär normalt för perioden 1991-2020.