Is på sjöar vintern 2016-2017

Isläggningen skedde sent och för södra Sverige gick isen redan i februari-mars. Den islagda perioden blev därmed cirka hälften så lång som för normalperioden. En relativt kall vår i norra Sverige fördröjde islossningen där.

Isläggning

Hösten och vintern var ännu en i raden av milda perioder och isläggningen skedde senare än normala tidpunkten för referensperioden 1961-1990. I södra Sverige la sig isen på sjöarna som regel i januari. I Norra Bullaresjön, Bohuslän, skedde dock isläggningen hela två månader senare än normaltidpunkten. I Torneträsk la sig isen först 6 februari. 

Ispropp Pajala
Foto Jenny Axén Mårtensson

Isläggning och islossning vintern 2016/2017
Normal avser perioden 1961-1990

Tabell isläggning islossning 2017

Issäsong

Islossningen inträffar vanligen i slutet av mars och början på april i sydligaste Sverige. 2017 skedde islossningen tidigt. Östra Ringsjön hade en islagd period på knappt en månad, för Vidöstern blev det sju veckor och Yxern hade is under två månader. Det motsvarar cirka hälften av den normalt islagda perioden.

I norr kan islossningen förväntas ske mot slutet av maj och början av juni. Islossningsperioden 2017 skedde i norr vid normala tidpunkter. Den islagda perioden blev därmed kortare än eller nästan normallång.

Sjön Ljustern hade två isläggningsperioder. Isen gick upp nyårsafton för att sedan lägga sig igen tre dagar senare.

Islossning i Torneälven

Islossningen i Haparanda skedde 14 maj, vilket är sent i jämförelse med övriga år på 2000-talet. Vi får backa cirka 20 år tillbaks i tiden för att hitta en senare islossningstidpunkt.