Is på sjöar vintern 2014-2015

Vintern som helhet var mild och i södra Sverige hade sjöarna is endast en kort period. Låga temperaturer i maj och början av juli gjorde att isen låg kvar ganska länge i de norra delarna av landet. Här skedde islossningen ungefär vid normal tidpunkt.

Isläggning

Hösten var mild i hela landet. Isläggningen i norra Norrland kom igång i oktober och var ungefär en vecka senare än normalt. I södra Norrland skedde isläggningen i små sjöar i november och var 1-2 veckor senare än normalt. I Götaland och Sveland la sig isen på många sjöar i december, allra längst i söder under den kyliga perioden i mellandagarna.

Isläggning och islossning vintern 2014/2015

Sjö Isläggning vintern 2014/2015 Normal isläggning Islossning vintern 2014/2015 Normal islossning
Torneträsk 24-dec 19-dec 08-jun 14-jun
Göuta 01-dec 20-nov 02-jun 03-jun
Bygdeträsket 28-nov 26-nov 03-maj 17-maj
Västervattnan 11-dec 27-okt 23-maj 28-maj
Runn 24-dec 05-dec 10-apr 04-maj
N. Bullaresjön 29-dec 25-dec 01-jan 15-apr
Yxern 30-dec 20-dec 17-mar 12-apr
Vidöstern 27-dec 20-dec 22-feb 07-apr
Östra Ringsjön 27-dec 24-dec 28-dec 15-mar

Kort issäsong i söder

På många sjöar i Götaland la sig isen inte alls denna vinter och andra sjöar hade is endast en kort period. Många sjöar i Götaland blev isfria i januari och februari, mycket tidigare än normalt.

Även i Svealand och sydöstra Norrland skedde islossningen ovanligt tidigt, ca 2-3 veckor tidigare än normalt. Islossningen blev däremot inte så extremt tidig som den var 2014.

Normal islossning i norr

Till skillnad från årets första månader blev maj kallare än normalt. I norra Norrland och i fjällen dröjde det därför innan sjöarna blev isfria. Islossningen skedde här ungefär vid normal tidpunkt.

Islossning små sjöar 2015
Islossning på små sjöar 2015 Förstora Bild
Normal islossning 1961-1990
Normal islossning åren 1961-1990 Förstora Bild

Period med is

Sammanfattningsvis blev perioden med is bara något kortare än normalt i norra Sverige medan den i södra Sverige blev mycket kortare än normalt.

Islossning i Torneälven

Islossningen i Torneälven vid Haparanda skedde 26 april, vilket är mycket tidigt. Bara två år i den cirka 300 år långa mätserien har islossningen skett ännu tidigare, 24 april 2014 och 25 april 2011.