Is på sjöar vintern 2012-2013

Isläggningen i norra Sverige startade i oktober. I södra Sverige kom isläggningen ovanligt tidigt och i mitten av december fanns is på små sjöar i hela landet. Isen på de flesta sjöar låg kvar ända till början av april och islossningen avancerade sedan norrut. I södra Sverige skedde islossningen senare än normalt och i norra Norrland tidigare än normalt.

Isläggning

I norra Sverige lade sig isen på många sjöar under de kalla perioderna i slutet av oktober och i början av november. Resten av november blev mild och isläggningen avstannade. I december blev det kallt i hela landet och isläggningen avancerade söderut. I mitten av december låg isen på små sjöar i hela landet medan många stora sjöar fortfarande var öppna.

I Götaland och i södra Sveland lade sig isen någon eller några veckor tidigare än normalt. Tidpunkten för isläggningen i södra Sverige varierar mycket mellan olika år. Den kalla hösten 1970 skedde isläggning på många sjöar i södra Sverige redan i början av november. En annan ytterlighet är den milda vintern 2006/2007 då många sjöar var öppna hela vintern eller fick is först i februari.

I Norrland och norra Svealand har isen på vissa sjöar lagt sig tidigare än normalt och på andra senare än normalt.

 
Isläggning och islossning vintern 2012-2013
Sjö Isläggning vintern 2012/2013 Normal isläggning Islossning vintern 2012/2013 Normal islossning
Torneträsk 21 dec 22 dec 3 jun 13 jun
Bygdeträsket 3 dec 26 nov 8 maj 17 maj
Rätan 22 nov 9 nov 9 maj 16 maj
Runn 4 dec 6 dec 30 apr 2 maj
Yxern 15 dec 18 dec 28 apr 10 apr
Osbysjön 3 dec 12 dec 13 apr 26 mar
Vidöstern 7 dec 19 dec 18 apr 6 apr
Ömmeln 9 dec 26 dec 27 apr 18 apr
Ellenösjön 1 dec 7 dec 17 apr 3 apr

Islossning

Vinterbild_sjö

Islossningen startade på sjöar i Skåne, Blekinge och längst västkusten under första delen av april. I mitten av april blev det snabbt varmt i södra Sverige och många isar gick upp under den andra hälften av april.

Islossningen i Götaland var ca två veckor senare än normalt. Att årets islossning började sent beror på de låga lufttemperaturerna i mars och början av april, men också på att isarna var ovanligt tjocka.

För många sjöar var islossningen den senaste sedan 1996. Ett exempel är Vidöstern i Småland där årets islossning inträffade 18 april medan islossningen 1996 skedde 26 april. Och 1985 inträffade islossningen så sent som 7 maj.

Det varma och soliga vädret i norra Sverige under maj gjorde att islossningen där gick ganska snabbt. I södra Norrland skedde islossningen i början av maj och den sista sjön i SMHI:s observationsnät som blev isfri var Torneträsk den 3 juni. Islossningen i södra Norrland var normal medan islossningen i norra Norrland skedde ca en vecka tidigare än normalt.

Islossning_2013
Islossning vintern 2012/2013 Förstora Bild
Normal islossning 1961-1990
Normal islossning åren 1961-1990 Förstora Bild

Period med is

Eftersom isläggningen var tidig och islossningen sen låg isen ovanligt länge på sjöarna i södra Sverige. Många sjöar hade is i 4,5 månader mot normalt 3,5 månad. I norra Sverige finns många sjöar som hade is mer än 6 månader, vilket är helt normalt.