Is på sjöar vintern 2015-2016

Issäsongen blev kort eftersom isläggningen skedde sent och islossningen tidigt. Vintern var övervägande mild med endast en riktig vintermånad, januari. Mildväder drog in i mars med höga temperaturer i norra Sverige.

Isläggning

Is sten 2016
Förstora Bild

Den milda hösten gjorde att isläggningen kom igång mycket sent 2015. November var varmare än normalt i hela Sverige och december var övervägande milt och även blåsigt. Samtliga sjöar i listan hade isläggning mellan två och drygt tre veckor senare än medelvärdet för 1961-1990. För södra Sverige lade sig isarna inte förrän i mitten på januari som bjöd på riktigt vinterväder i cirka tre veckor.      
    

Isläggning och islossning vintern 2015/2016
Normal avser perioden 1961-1990

Isläggning islossning 2015

Kort issäsong

Islossningen 2016 skedde för de flesta sjöar tidigare än normalt. Värmen kom i mars och varmluften spred sig över landet. I södra Sverige gick isarna upp i mars vilket är 2-3 veckor tidigare än normalt. Tendensen var densamma över landet. I Torneträsk har isen lossat så tidigt endast fyra gånger under mätseriens 100 år.

Issäsongen blev kort, mellan tre och sju veckor kortare än normalvärdet.

Islossning i Torneälven

Islossningen i Torneälven skedde 28 april. Serien av islossningsdatum för Torneälven sträcker sig flera hundra år tillbaks i tiden. Variationen mellan år är stor och visar att islossningen kan ske i slutet av april men också i början av juni. De senaste 10 åren har det dock aldrig skett senare än 4 maj.