Is på sjöar vintern 2018-2019

Isen på sjöar lade sig senare än normalt och gick upp tidigare än normalt. I Götaland och södra Svealand var perioden med is ca 2 månader kortare än normalt. Längst i söder skedde ingen isläggning.

Isläggning

I norra Norrland lade sig isen vid ungefär normal tidpunkt. Isen på de flesta sjöar lade sig i oktober och november. Ett undantag är Torne träsk, som på grund av att den är så stor och djup, lägger sig betydligt senare än andra sjöar i området. Den blev islagd 17 januari, vilket är ungefär en månad senare än normalt.

I södra Norrland och norra Svealand varierade isläggningen, men var på de flesta sjöar senare än normalt. I södra Sveland och Götaland skedde isläggningen på många sjöar i mitten av januari, vilket är upp till fyra veckor senare än normalt. Allra längst i söder skedde ingen isläggning alls denna vinter. 

Isig sjö

Isläggning och islossning vintern 2018/2019
Normal avser perioden 1961-1990

Isläggning islossning 2018-19

Islossning

I Götaland och södra Svealand skedde islossningen i februari eller mars, vilket är ca en månad tidigare än normalt. I Vidöstern var islossningen nästan sju veckor tidigare än normalt. I Norrland skedde islossningen på de flesta sjöar i maj. Över lag var den ungefär en vecka tidigare än normalt.

Issäsong

Issäsongen blev kortare än normalt i hela landet, framförallt i södra Sverige. I Skåne lade sig inte isen alls denna vinter. 

Islossning i Torneälven

Islossningen i Torneälven vid Haparanda skedde 26 april, vilket är tidigare än normalt.