Is på sjöar vintern 2017-2018

På sjöar i södra Sverige la sig isen ovanligt sent issäsongen 2017-2018 och i norra Sverige gick isen upp ovanligt tidigt. Det gjorde att perioden med is på sjöar blev kortare än normalt i hela landet.

Isläggning

I många små och medelstora sjöar i Norrland och norra Svealand skedde isläggningen 2017 i november, vilket är normalt eller något senare än normalt för perioden 1961-1990. I södra Svealand och i Götaland la sig isen på många sjöar i januari eller februari, vilket är mycket senare än den normala tidpunkten.

Svan på is

Isläggning och islossning vintern 2017/2018
Normal avser perioden 1961-1990

Isläggning islossning 2017-18

Islossning

Islossningen på många sjöar i Götaland och Svealand skedde i mitten av april, vilket är ungefär normal tidpunkt för islossningen.

Maj 2018 var både rekordvarm och rekordsolig i stora delar av landet. Det skyndade på islossningen i Norrland, vilken skedde ganska samlat under maj. I norra Norrland och i fjälltrakterna skedde islossningen ungefär 1-2 veckor tidigare än normalt. I exempelvis Jukkasjärvi, där det finns isobservationer sedan 1900, var islossningen (som skedde den 18 maj) den näst tidigaste som uppmätts. Tidigare islossning har bara observerats 2002 då isen gick upp 15 maj.

Issäsong

Den islagda perioden blev kortare än normalt för sjöar i hela landet. I södra Sverige blev perioden med is kort på grund av den sena isläggningen och i norra Sverige på grund av den tidiga islossningen.

Islossning i Torneälven

Islossningen i Torneälven vid Haparanda skedde 6 maj, vilket ungefär motsvarar medelvärdet för perioden 1961-1990.