Is på sjöar vintern 2019-2020

I stora delar av södra Sverige lade sig aldrig isen på sjöarna under vintern 2019/2020. Det är mycket ovanligt att en så stor del av Sveriges sjöar är isfria.

Isläggning

I norra Sverige skedde isläggningen på vissa sjöar ungefär vid normal tidpunkt medan den på andra sjöar skedde senare än normalt. 
I Götaland och Svealand förblev de flesta sjöar öppna hela vintern. Det är ovanligt att en så stor del av Sverige har isfria sjöar och en liknande situation har bara funnits vintern 2007/2008.

På de sjöar i södra Sverige som hade is skedde isläggningen sent. Ett exempel är sjön Ljustern i Dalarna, där isläggningen skedde 29 februari, vilket är den senaste observerade isläggningen någonsin.

Is Vättern

Isläggning och islossning vintern 2019/2020
Normal avser perioden 1961-1990

Isläggning islossning sjöar vintern 2019-20

Islossning

Maj var en förhållandevis kall månad, vilket medförde att isen på många sjöar i norra delen av landet gick upp något senare än normalt. De sjöar som hade is i Götaland och Svealand blev isfria tidigare än normalt.

Issäsong

Sjöarna i södra Sverige hade en mycket kortare issäsong än normalt, på de flesta sjöar fanns ingen is alls denna säsong. Sjön Ljustern i Dalarna var islagd ungefär en månad, vilket kan jämföras med den normala issäsongen på nästan 5 månader.

I norra Sverige hade de flesta sjöar en något kortare issäsong än normalt, men vissa sjöar hade en längre issäsong än medelvärdet för 1961-1990. 

Islossning i Torneälven

Islossningen i Torneälven vid Haparanda skedde 6 maj, vilket är nära det genomsnittliga datumet för perioden 1961-1990.