Is på sjöar vintern 2020-2021

Isen la sig senare än normalt i hela landet, men även i södra Sverige fanns is på sjöarna.

Isläggning

Isen la sig senare än normalt i nästan hela landet. I de norra delarna var årets isläggning en av de senaste och på många sjöar la sig isen så sent som i januari. Både Ljustern och Stödesjön har långa mätserier och en senare isläggning har endast förekommit en gång tidigare, 2007 i Ljustern och 1960 i Stödesjön.

Även sjöarna i de södra delarna av landet var istäckta denna vinter. Isen la sig under en kyligare period i januari och februari.

Foto is sjö solnedgång Lappland


Isläggning och islossning vintern 2020/2021

Tabell isläggning islossning 2020-21

Islossning

Isen på sjöar i södra Sverige gick upp något tidigare än normalt medan islossningen i norra Sverige skedde ungefär vid normal tidpunkt.

Issäsong

Tiden med is på sjöar blev kortare än normalt, främst på grund av den sena isläggningen.

Islossning i Torneälven

I Torneälven vid Haparanda finns observationer av islossningen sedan 1701. Islossningen 22 april 2021 var den tidigaste någonsin i denna långa observationsserie.

Diagram islossning Haparanda 1701-2021
Observerad islossningsdag i Torneälven vid Haparanda 1701-2021. De blå staplarna är observationer för enskilda år och den svarta linjen är ett rullande medelvärde. Förstora Bild