Is på sjöar vintern 2022-2023

I större delen av landet la sig isen senare än normalt och gick upp vid ungefär normal tidpunkt. Under en period i mars låg isen på sjöar i hela landet.

Ice sheets Sweden

Isläggning i norr

Under en kylig period mellan 10 och 22 november la sig isen på många sjöar i norra Norrland och i södra Norrlands fjälltrakter. Många av de djupare sjöarna, som det tar längre tid att kyla ner, blev islagda under en köldperiod i mitten av december. Isen på de riktigt djupa sjöarna, som Torneträsk, lade sig i januari. Över lag var isläggningen senare än medelvärdet för 1991–2020.

Isläggning och islossning vintern 2022/2023

Tabell isläggning och islossning 2022-23

Isläggning i söder

I mitten av december la sig isen på många sjöar i sydöstra Norrland samt i Svealand och Götaland. På många sjöar i Götaland gick isen sedan upp och lade sig igen. Just 9 mars, som var ovanligt kall med en temperatur lägre än -20 grader på många håll, la sig isen på många sjöar i Götaland. Vissa av dem hade varit islagda tidigare under vintern medan andra blev islagda för första gången för säsongen. Vid denna tid la sig isen även på sjöar längst i söder, till exempel Ringsjöarna i Skåne.

Islossning

I vissa sjöar blev istäcket kortvarigt. Sjöar i Götaland och Sveland blev isfria under perioden från mitten av mars till mitten av april, vilket är ungefär normalt. I Norrland gick isen upp på de flesta sjöar under andra delen av maj, även det vid ungefär normal tidpunkt. Torneträsk blev isfri den 26 maj och det är ovanligt tidigt. För att hitta en tidigare islossning får man gå tillbaka till 2002.

Issäsong

Under några dagar i mitten av mars fanns is på sjöar i hela landet. I södra Sverige låg isen en kortare tid än normalt. I norra Sverige varierar det, men på de flesta håll blev den islagda tiden kortare än normalt.

Islossning i Torneälven

I Torneälven vid Haparanda har islossningsdatum observerats sedan 1701. 2023 skedde islossningen 4 maj, vilket är ungefär som medelvärdet för 1991–2020.