Snösituationen vintern 2022-2023

På de flesta håll var snötäcket mindre än normalt denna vinter. Stora mängder föll dock periodvis, som i Ångermanland i början av januari och i Dalarnas fjälltrakter i slutet av april.

Foto snötäcke

I slutet av oktober började snön lägga sig i norra Norrland, men under november föll sedan inte så mycket snö i de norra delarna av landet och snötäcket byggdes inte på så mycket. Däremot föll en del snö i landets södra delar 19–22 november och det var Östergötland som vid denna tid hade landets största snödjup. Snön i söder varade dock bara några dagar, men i mitten av december var återigen stora delar av Götaland och Svealand snötäckta i någon vecka.

Snötäcket i de norra delarna av landet byggdes under december långsamt på, men det var inte frågan om några stora mängder snö, till exempel var snötäcket ovanligt litet i de södra fjälltrakterna samt längs norra norrlandskusten.

Mycket snö i Ångermanland

I början av januari föll mycket snö och nästan hela landet blev snötäckt. Speciellt mycket föll 6–8 januari i Ångermanland, som därefter hade ett stort snödjup resten av vintern. Övriga delar av Norrland hade inte lika mycket snö och speciellt i fjälltrakterna var det snöfattigt. Även februari var en nederbördsfattig månad, medan mars blev mer snörik och snötäcket byggdes på, speciellt den 17 och 22. Efter det hade till slut fjälltrakterna fått ett rejält snötäcke, även om det på de flesta håll var mindre än normalt.

Södra Sverige fick också snö i omgångar, men den låg inte under någon längre tid. I Dalarnas fjälltrakter föll stora mängder snö i slutet av april.

Snösmältning

I början av maj fanns ett snötäcke kvar i nästan hela Norrland och i norra Svealand. Det mesta smälte under maj och i slutet av månaden fanns snö bara kvar i fjälltrakterna.

Snöns vatteninnehåll

Snötäcket var på de flesta håll mindre än normalt denna vinter, men i Ångermanland och Västerbotten var snötäcket större än normalt. 

Karta snöns vatteninnehåll 20230410
Snöns vatteninnehåll i procent av det normala 10 april 2023.

Vårflod

I Götaland var flödena i många vattendrag mycket höga i mitten av januari. Det berodde främst på att det föll mycket regn, men också på att snö smälte. Vårfloden längre norrut blev på de flesta håll lugn, även i Ångermanland, där snötäcket var stort. Däremot blev vårfloden i de nedre delarna av Torneälven och Muonioälven rekordstor, vilket främst berodde på att det föll mycket regn 17 maj i samband med snösmältningen.