Snösituationen vintern 2021-2022

Över lag fanns mindre snö än normalt under vintern 2021–2022. I de norra fjälltrakterna fanns dock mer snö än normalt och där blev flödena höga i många vattendrag i samband med vårfloden.

Snösituationen 2021-22 Vattenåret foto

Snö i hela landet

Under oktober och november började ett snötäcke lägga sig i de norra delarna av landet. I slutet av november fanns i stora delar av Norrland ett sammanhängande snötäcke som låg kvar hela vintern.

Under de första veckorna i december föll en del snö även i stora delar av Götaland och Svealand. I delar av östra Götaland var snötäcket över 30 cm djupt, vilket i dessa delar av landet blev vinterns största snödjup. Under en mildare period i mitten av december smälte dock snön i södra Sverige bort. Men snön föll åter och vid jul var i stort sett hela landet snötäckt under några dagar. 

Snötäcket i norr byggs på

Under januari, februari, mars och början av april fanns det snö i Götaland och södra Svealand endast under kortare perioder. I de norra delarna av landet byggdes snötäcket på under vintern och framförallt i februari föll mycket snö. I norra Sveland och hela Norrland fanns ett stabilt snötäcke ändra fram till slutet av mars, då snösmältningen startade med början längs södra Norrlandskusten.

I slutet av april hade stora delar av Svealand och södra Norrland barmark. Snötäcket smälte av under maj, men i slutet av månaden hade de norra fjälltrakterna fortfarande mycket snö.

Mycket snö i fjällen

Över lag fanns mindre snö än normalt för årstiden under vintern 2021–2022. I nordligaste Norrland och i fjälltrakterna fann dock mer snö än normalt denna vinter. Vårfloden blev lugn i södra Sverige och i Norrland förutom i fjälltrakterna.

I de norra fjälltrakterna låg mer snö än normalt. Snön där låg kvar relativt länge och smälte sedan i en snabb takt i slutet av maj. Flödena blev höga i många vattendrag i maj och juni. 

Karta snöns vatteninnehåll 23 jan 2022 Vattenåret
Snöns vatteninnehåll i procent av det normala den 23 januari 2022.