Snösituationen vintern 2018-2019

Över lag fanns mindre snö än normalt vintern 2018/2019, men vissa delar av de norra fjälltrakterna hade dock ett rejält snötäcke. Vårfloden blev lugn i hela landet och kom ovanligt tidigt i delar av Norrland.

Snön började lägga sig i landet i oktober och fanns i början spridd i delar av Norrland och Sveland. Ett tillfälligt snötäcke fanns så långt söderut som Götaland. I slutet av oktober hade större delen av Norrland ett snötäcke. November var mild och mycket av den snö som fanns smälte bort och i slutet av november fanns snö endast i nordvästra Norrland.

Foto snö på sjö, stuga på stranden

Snöfall i december

Under december byggdes ett snötäcke upp i Norrland och norra Sveland och i dessa delar av landet fanns ett långvarigt snötäcke som låg kvar under vintern.

Snö i södra Sverige

I delar av Götaland och södra Svealand fanns snö i omgångar under december och januari, men den smälte bort efter hand. I slutet av januari fick nästan hela landet snö, vilken fick ligga kvar en till två veckor.

Mindre snö än normalt

Under februari och mars fylldes snötäcket i norra Sverige på. På de flesta håll var snötäcket mindre än normalt. Dock hade delar av Lapplandsfjällen samt delar av Dalarna och södra Norrland mer snö än normalt. Ett exempel är Katterjåkk, som hade det största snödjupet sedan vintern 1999/2000.

Karta över snöns vattenhåll i % av normalt 2019
Snöns vatteninnehåll i procent av normalt 2019-04-06.

Tidig vårflod

Under andra delen av april var temperaturen hög och mycket av snön i de norra delarna av Sverige smälte. Snösmältningen kom tidigare än normalt och i mitten av maj fanns endast snö i fjälltrakterna. I många vattendrag blev vårfloden ovanligt tidig, främst i nordvästra Norrland. Där är den en av de tidigaste uppmätta.