Snösituationen vintern 2015-2016

Vintern 2015-2016 liknar mycket de senaste årens vintrar med generellt sett mindre snö än normalt men med relativt mycket snö i fjälltrakterna. I nordöstra Norrland smälte snön snabbt i maj och orsakade höga flöden i vattendragen.

Snösäsongen startade lite försiktigt i oktober med små mängder snö i fjälltrakterna. I slutet av november fanns snö i stora delar av Norrland och i norra Svealand. Snö som föll längre söderut i landet blev kortvarig.

Snötäcke och barmark

Snösituationen januari 2016
Kartan visar snötäckets beräknade vattenvärde (mm) den 15 januari 2016. Förstora Bild

Januari 2016 var kall och då kom snön till hela landet och i mitten på månaden fanns i stort sett snötäcke överallt. Redan i slutet av månaden smälte dock snön snabbt i Götaland och södra Svealand.

Under februari föll dock ny snö så att återigen nästan hela landet var snötäckt. I södra Sverige började även detta snötäcke att smälta redan i slutet av februari. Under mars månad låg det mycket mindre snö än normalt i Götaland och stora delar av Svealand. I slutet av månaden rådde barmark i dessa områden.

Snabb snösmältning i maj

I Norrbotten och nordvästra Svealand fylldes snötäcket på under vintern. I april var snöns vatteninnehåll normalt eller över normalt i stora delar av övre Norrland.  Snön smälte snabbt i början av maj vilket ledde till höga flöden i vattendragen i nordöstra Norrland, både i mindre vattendrag och i Kalixälven och Torneälven. Flödena klingade av i takt med att snötäcket försvann.  I början av juni fanns det snö endast på högfjället.