Snösituationen vintern 2015-2016

Vintern 2015-2016 liknar mycket de senaste årens vintrar med generellt sett mindre snö än normalt men med relativt mycket snö i fjälltrakterna. I nordöstra Norrland smälte snön snabbt i maj och orsakade höga flöden i vattendragen.

Snösäsongen startade lite försiktigt i oktober med små mängder snö i fjälltrakterna. I slutet av november fanns snö i stora delar av Norrland och i norra Svealand. Snö som föll längre söderut i landet blev kortvarig.

Snötäcke och barmark

Januari 2016 var kall och då kom snön till hela landet och i mitten på månaden fanns i stort sett snötäcke överallt. Redan i slutet av månaden smälte dock snön snabbt i Götaland och södra Svealand.

Under februari föll dock ny snö så att återigen nästan hela landet var snötäckt. I södra Sverige började även detta snötäcke att smälta redan i slutet av februari. Under mars månad låg det mycket mindre snö än normalt i Götaland och stora delar av Svealand. I slutet av månaden rådde barmark i dessa områden.

Snabb snösmältning i maj

I Norrbotten och nordvästra Svealand fylldes snötäcket på under vintern. I april var snöns vatteninnehåll normalt eller över normalt i stora delar av övre Norrland.  Snön smälte snabbt i början av maj vilket ledde till höga flöden i vattendragen i nordöstra Norrland, både i mindre vattendrag och i Kalixälven och Torneälven. Flödena klingade av i takt med att snötäcket försvann.  I början av juni fanns det snö endast på högfjället.