Snösituationen vintern 2012-2013

Vintern 2012/2013 bjöd omväxlande på milt och kyligt väder. Framförallt var mars och början av april kalla, vilket gjorde att snön låg kvar länge. När värmen sedan kom i slutet av april och maj smälte snön bort ganska snabbt. Årets snötäcke var större än normalt i de östra delarna av Svealand och längs södra delarna av Norrlandskusten.

I mitten av oktober låg det snö i fjällen. I resten av Norrland fanns i början av vintern snö i omgångar, men i månadsskiftet november/december fick Norrland och Sveland ett snötäcke som sedan låg kvar hela vintern. Då fick även södra Sverige sitt första sammanhängande snötäcke. I princip hela Sverige var snötäckt från början av december och fram till jul.
Nederbördsområdena kom i huvudsak från öster och norr, vilket gjorde att det var de östra delarna av landet som fick mest snö.

Omväxlande slask och brask

I södra Sverige var vädret under vintern omväxlande kyligt och milt. I Götaland smälte snötäcket av några gånger under december, januari och februari men lade sig sedan igen.

Mars och första delen av april var kalla och stora delar av Sverige fortsatte att vara snötäckta. Snötäcket i södra Götaland började smälta, men i en långsam takt. I mitten av april blev det mycket varmare och snön smälte i en rask takt i nordöstra Götaland samt stora delar av Svealand och södra Norrland.

Mycket snö i östra Svealand

Snötäcket i Södermanland, Uppland och längs den södra Norrlandskusten var under vintern större än normalt. I en del områden, framförallt i Uppland blev vårfloden rejäl. Detta hade två orsaker; dels det stora snötäcket och dels den snabba avsmältningen. I Norrland förutom kustområdena var snötäcket hela vintern normalt eller mindre än det normala.

I mitten av maj blev det mycket varmt i de norra delarna av landet. Snön smälte mycket snabbt, vilket gjorde att vårfloden blev kraftig trots att snötäcket inte var särskilt stort.


Maxsnö vintern 2012/2013
Beräknat maximalt vatteninnehåll i snön (mm) under vintern 2012/2013. Det maximala värdet inträffar inte vid samma tidpunkt i hela landet utan avser varje plats för sig vid olika tidpunkter. Förstora Bild
Maxsjö % av normalt vintern 2012/13
Beräknat maximalt vatteninnehåll i snön (% av normalt) under vintern 2012/2013. Det maximala värdet inträffar inte vid samma tidpunkt i hela landet utan avser varje plats för sig vid olika tidpunkter. Förstora Bild