Snösituationen vintern 2014-2015

Större delen av landet hade mindre snö än normalt denna vinter. I norra Norrland fanns dock mycket snö, på sina håll dubbelt så mycket som normalt. När snön smälte i maj och juni blev flödena höga i många vattendrag.

Hösten var mild och det dröjde länge innan vi fick något långvarigt snötäcke i landet, men i början av november fanns ett mer permanent snötäcke i norra Norrland. Sedan dröjde det till mitten av december innan hela Norrland hade snötäcke. I mellandagarna fick även stora delar av södra Sverige snö, men den låg inte kvar så länge.

Snö i nästan hela landet

Under januari föll en del snö och snötäcket byggdes på. I norra Norrland fanns mer snö än normalt för årstiden. Även södra Sverige fick snö och i slutet av januari fanns ett snötäcke i stora delar av landet. I Götaland låg snön kvar några veckor och under februari smälte den allt länge norrut. I månadsskiftet februari/mars var det barmark i Götaland och södra Svealand. Snömängderna i detta område var inte så stora och någon vårflod att tala om blev det inte i år.

Lugn vårflod i södra Norrland

Snösmältningen fortsatte längre norrut och under april fick stora delar av Svealand och sydöstra Norrland barmark. Även i detta område var snömängderna mindre än normalt och vårfloden blev mycket lugn.

Östra Noren 24 mars 2015
Snösmältningen hade börjat i Jämtland 24 mars. Utsikt över Öster Noren med Snasahögarna och Bunnerfjällen i bakgrunden. Foto Emil Söderström

Mycket snö i norra Norrland

Snös vatteninnehåll i procent av normalt 13 maj 2015
Snös vatteninnehåll i procent av normalt 13 maj 2015 Förstora Bild

Under maj smälte mycket av den snö som fallit i norra delen av landet. Snötäcket i norra Norrland var större än normalt, på sina håll dubbelt så stort. I samband med att den snön smälte föll också stora mängder regn. Det gjorde att flödena blev höga i många vattendrag i norra Norrland.
 

Inledningen av juni blev kylig och den 10:e juni låg mycket snö fortfarande kvar i de norra fjälltrakterna. Snömängderna var större än normalt. Snösmältningen fortsatte i juni och juli och vårfloden i Lapplandsfjällen  blev mycket sen.