Snösituationen vintern 2013-2014

Som helhet var vintern 2013/2014 mild. Stora delar av landet hade kortare period med snö och mindre snötäcke än normalt. Men undantag finns, i Dalafjällen och i delar av Lapplandsfjällen fanns mer snö än normalt.

Hösten 2013 var mild och det dröjde innan vi fick ett stabilt snötäcke i landet. I slutet av november fanns det snö i stora delar av Norrland. Under december lade sig snö i omgångar längre söderut för att ganska snabbt smälta igen.

Kall januari

Januari var den enda vintermånaden som i genomsnitt var kall och under några veckor var nästan hela landet snötäckt. Snötäcket var dock aldrig speciellt stort i södra Sverige och vårfloden här blev mycket lugn.

Åter milt

Mildluft i februari gjorde att snön smälte allt längre norrut och vid månadsskiftet februari-mars hade Götaland, stora delar av Svealand samt Gästrikland barmark. Snösmältningen fortsatte och redan i slutet av mars var snön borta längs norrlandskusten. I slutet av maj fanns snö endast i de norra fjälltrakterna.

Mindre snö än normalt

Stora områden av landet hade denna vinter mindre snö än normalt. Snötäcket var ovanligt litet i hela östra Norrland och i Jämtland. Det fanns dock några områden som hade mer snö än normalt, som Dalafjällen och delar av Lapplandsfjällen. Även de delar av Norge där vattenet rinner till Klarälven hade ett stort snötäcke. Det var också i dessa områden som vårfloden blev något större än normalt. I övriga landet var vårfloden lugn.

Snö på Navarn 2014-02-07
Snö på sjön Navarn utanför Sundsvall 17 februari 2014. Foto Emil Söderström