Snösituationen vintern 2017-2018

Snötäcket i norra Sverige var ovanligt stort, speciellt längs den södra Norrlandskusten och i Dalarna. En mycket snabb snösmältning i maj ledde till en rejäl vårflod i stora delar av norra Sverige.

Snön började lägga sig i norra Norrland i oktober och under november fylldes snötäcket successivt på. I månadsskiftet november-december fanns ett sammanhängande snötäcke i hela Norrland och östra Svealand. I december fylldes snötäcket på rejält i norra Sverige och snödjupet var ovanligt stort för att vara så tidigt på säsongen. Även i södra delen av landet lade sig snö, men den smälte på de flesta håll bort innan årsskiftet.

Vinter snö sjö

Snö i hela landet

Under de första månaderna av 2018 föll snö i omgångar över stora delar av landet. Speciellt mycket föll i månadsskiftet januari-februari. Ovanligt stora snödjup uppmättes i delar av östra Norrland. Även södra Sverige fick snö, som denna gång stannade kvar länge. Stora delar av Götaland och Sveland var snötäckta hela februari och mars. Den mesta snön i dessa områden smälte bort i början av april.

Stort snötäcke

I början av april låg mer snö än normalt i norra Svealand och hela Norrland, utom de norra fjälltrakterna. Speciellt i Dalarna och vid södra Norrlandskusten fanns mer snö än normalt, på en del håll dubbelt så mycket som normalt.

Snöns vatteninnehåll 20180410
Snöns vatteninnehåll i procent av normalt 2018-04-10.

Snabb snösmältning

Från mitten av april steg temperaturen snabbt och snön började smälta även i norra Svealand och södra Norrland. I maj var det mycket varmt i hela landet och snösmältningen gick mycket snabbt. Den snabba snösmältningen i kombination med stora snömängder gjorde att vattendragen snabbt fylldes på med smältvatten och vårfloden blev rejäl i de norra delarna av landet.

I början av maj fanns snö i nästan hela Norrland, men efter den snabba avsmältningen fanns i mitten av maj snö bara kvar i fjälltrakterna.