Snösituationen vintern 2019-2020

I södra Sverige fanns ovanligt lite snö denna vinter. I norra Sverige fanns ett rejält snötäcke och kyligt väder under maj gjorde att snön låg kvar länge.

Foto på snö träd sjö

Snöläggning

Snön började lägga sig i norra Sverige under oktober och i månadsskiftet oktober-november var norra Norrland snötäckt. Under november avancerade snötäcket söderut, men det var bara i Norrland och norra Sveland som ett långvarigt snötäcke fanns denna vinter.

Mycket snö i norr

Vintern var över lag nederbördsrik och i norra Sverige var snödjupet stort redan i februari för att sedan växa ytterligare under mars. Snötäcket blev mycket stort i fjällen.

Lite snö i söder

Vintern var mild, vilket ledde till att Götaland och södra Svealand hade barmark större delen av vintern. Vid några tillfällen föll snö i södra Sverige, men den låg bara kvar några dagar.

Karta som visar snöns vatteninnehåll 20 maj 2020
Till vänster snöns vatteninnehåll i mm 2020-05-20. Till höger snöns vatteninnehåll 2020-05-20 i procent av normalt för denna tid på säsongen.

Sen vårflod

Maj var kylig och snön låg därför kvar länge. I mitten av maj fanns snö kvar i fjälltrakterna och stora delar av norra Norrland. Den sena snösmältningen i de norra delarna av landet ledde till en sen vårflod. I fjälltrakterna kom vårfloden inte förrän i juni och på grund av de stora snömängderna blev vårfloden rejäl.