Forskningsprojekt

Rossby Centre är involverat i ett antal olika nationella och internationella projekt inom klimatmodellering, forskning om klimat och klimatförändringar samt tillämpning av information om klimatförändringar till stöd för vidare forskning och beslutsfattande.

 

EU-FINANSIERADE PROJEKT

 
 

SVENSKA, NORDISKA OCH ÖVRIGA PROJEKT

 
 

AVSLUTADE PROJEKT