EUCP: European Climate Prediction system

EUCP har som huvudsyfte att utveckla ett innovativt system för regional klimatprediktion för Europa som baseras på senaste generationens förbättrade och mer högupplösta klimatmodeller.

Projektet hanterar tidsskalor från säsong till decennier där modellerna initialiseras av observationer. Projektet är utformat för att stödja praktiskt och strategiskt arbete med klimatanpassning och begränsad klimatpåverkan på såväl lokal, nationell och global nivå. EUCP har fyra specifika målsättningar:

1. Utveckla ett innovativt ensemblesystem för klimatprediktion för Europa som bygger på högupplösta klimatmodeller. Systemet hanterar tidskalor från 1 till 40 år och använder förbättrade metoder för att karaktärisera osäkerheter inom klimatprediktion, regional nedskalning och utvärdering gentemot observationer.
2. Använd ensemblesystemet för att producera konsistent, tillförlitlig och användbar klimatinformation. Informationen utvecklas tillsammans med användare för att utgöra en solid grund för klimattjänster kring klimatrelaterade riskbedömningar och klimatanpassningsprogram i Europa.
3. Demonstrera värdet av klimatprediktionssystemet genom att betrakta väderextremer med stor påverkan under senaste och kommande decennier. Informationen som tas från högupplösta konvektionstillåtande regionala klimatmodeller kommer att översättas till information om riskinformation för specifika användare.
4. Utveckla och publicera metodologier, bra exempel och guider för produktion och användning av klimatprediktioner för de närmaste 1-40 åren.

SMHI:s roll

Tillsammans med ICTP leder SMHI arbetspaket 3 “Demonstration av hur högintensivt väder ändras i ett förändrat klimat” som inolverar beräkningar med konvektionstillåtande regional klimatodeller som körs på km-skalan. SMHI är också involverat i arbetspaketet som handlar om “Utvecklingen av ett system för klimatprediktion på tidsskalor från år till decennier”, “Produktion av osäkerhetskvantifiering, sannolikhetsfördelningar och realiseringar av framtida klimat på tidskalor från 10 år och framåt”, “Mot ett sömlöst Europeiskt system för  klimatprediktion” och “Dokumentation, datautbyte och bättre integrering av forskning med användare”.

Projektdeltagare

Projektet koordineras av UK Met Office och har 16 partners från 10 europeiska länder. För en lista över partnerinstitutioner se, www.eucp-project.eu/the-project/partners/

Finansiering

EUCP finansieras av EU:s forskningsprogram Horizon 2020. Projektet har avtalsnummer 776613.

Tidplan

EUCP håller på från 2018 till 2021.

Kontaktperson vid SMHI

Danijel Belusic