PRIMAVERA

PRIMAVERA (Process-based climate simulation: advances in high resolution modelling and European climate risk assessment) syftar till att utveckla en ny generation avancerade och väl  validerade högupplösta globala klimatmodeller som förmår simulera och förutspå regionalklimatet mer exakt än någonsin förr, till nytta för regeringar, industri och samhället i stort.

Konceptet modellexakthet (den noggrannhet med vilken en numerisk simulering beskriver fenomen i den riktiga världen) är centralt för PRIMAVERA, som har sina grunder i processförståelse. Det är tydligt att många av de angelägnaste frågorna inom regionala klimatförändringar kräver snabba framsteg inom processimulering.

Många års erfarenhet, först inom numerisk väderprognos och, i lika mån om än endast på senare år, inom klimatsimulering, har visat att framsteg inom den explicita simuleringen av nyckelprocesser är grundläggande för att nå en stabil utveckling och ge robusta svar. Hög upplösning har identifierats som ett centralt element inom utvecklingen av globala klimatmodeller (GCM) för att kunna reproducera viktiga klimatprocesser med större exakthet än med konventionella GCM:er och därmed nå en mer detaljerad processförståelse.

PRIMAVERA organiseras kring fem viktiga forskningsteman:  1. Innovationer inom modellering, 2. Processbaserad analys, 3. Drivande faktorer bakom Europas klimat, 4. Flaggskeppssimuleringar för CMIP6, och 5. Klimatriskbedömning.  Resultaten hjälper till att svara på frågor som i vilken mån värmeböljor, översvämningar och torka i Europa den senaste tiden kan hänföras till naturliga variationer eller människans påverkan på planetens klimatsystem. Hur kommer risken för sådan hög klimatpåverkan och sådana väderfenomen att förändras under de kommande årtiondena?

Projektets mål

a. Utveckla en ny generation globala, högupplösta klimatmodeller.

b. Utveckla nya strategier och verktyg för utvärdering av globala, högupplösta klimatmodeller på processnivå, och för kvantifiering av osäkerheterna  i prognoser av regionalt klimat.

c. Skapa nya högupplösta protokoll och flaggskeppssimuleringar för WCRP:s  modelljämförelseprojekt 6 (CMIP6) och därmed lägga en grund för bedömningar av IPCC och till stöd för framväxande klimattjänster.

d. Utforska de vetenskapliga och tekniska kapacitetsgränserna för global klimatmodellering och därmed vägleda utvecklingen av framtida generationers prognossystem och modeller för globalt klimat och jordsystem (för post-CMIP6 och därutöver).

e. Främja förståelsen av tidigare och framtida, naturliga liksom mänskligt orsakade, faktorer bakom variationer och förändringar av Europas klimat, däribland fenomen förknippade med hög påverkan, genom att utnyttja den nya kapaciteten hos högupplöst global klimatmodellering.

f. Producera nya, robustare och pålitligare förutsägelser av Europas klimat under kommande årtionden baserat på förbättrade globala modeller och framsteg inom processförståelse.

g. Kommunicera med utvalda grupper av slutanvändare i viktiga europeiska ekonomiska sektorer hur deras konkurrenskraft, tillväxt, motståndskraft och kapacitet kan stärkas genom att dra nytta av den nya vetenskapliga utvecklingen.

h. Upprätta ett samarbete mellan vetenskap och politik på europeisk och internationell nivå, för att stödja utvecklingen av en effektiv politik mot klimatförändringar, optimera offentligt beslutsfattande och öka kapaciteten för att hantera klimatkriser.

SMHI:s roll

I PRIMAVERA kommer SMHI leda WP2 (Mervärdet  av hög upplösning i atmosfären och världshaven) där fördelarna med högre upplösning i kopplade globala  klimatmodeller för processer som påverkar Europas klimat och dess variationer utvärderas. SMHI kommer bidra till WP1 med utvecklingen av processbaserad analysverktyg för haven, atmosfären och kryosfären. Inom WP3 kommer SMHI arbeta med interaktiv sammankoppling av aerosol/strålning/moln och förbättra komponenten för havsis. SMHI kommer bidra till WP5 med sin omfattande expertis om klimatprocesser på höga breddgrader för att identifiera huvudfaktorerna bakom variation och förändring i Europas klimat. SMHI kommer även bidra till kopplade simuleringar av klimatet och atmosfären inom WP6. I WP10 kommer SMHI tillämpa sin enastående kunskap om fenomen med omfattande väderkonsekvenser och regional klimatmodellering inom ramarna för CORDEX.

Partner i projektet

Projektet PRIMAVERA är ett samarbete mellan 19 europeiska partners och leds av Storbritanniens Met Office (Dr. Malcolm Roberts, projektsamordnare) och Reading University (prof. Pier Luigi Vidale, vetenskaplig samordnare).  Hela listan finns här.

Finansiering

PRIMAVERA finansieras av Europeiska unionen under Horizon 2020, program SC5-01-2014: Advanced Earth-system models.

Tidsperiod

PRIMAVERA pågår från 2015 till 2019.

Kontaktperson på SMHI

Torben Königk