IS-ENES3

IS-ENES 3 (Infrastructure for the European Network of Earth System Modelling – Phase3) är tredje fasen i projektet om distribuerad e-infrastruktur för modeller, modelldata och metadata åt European Network for Earth System Modelling (ENES).

Nätverke samlar tillsammans den europeiska modelleringsgemenskapen som arbetar med att förstå och förutse klimatvariation och förändring. IS-ENES3 kombinerar kompetens inom klimatmodellering, datorvetenskap, datahantering och klimatpåverkan.

IS-ENES3 stöder ENES-portalen där mer information om samhälle, tjänster, modeller, data och databehandling kan hittas.

Projektets mål

IS-ENES2 avser att:

  • Främja samverkan inom den europeiska forskarkåren för klimat och jordsystemmodellering

  • Förbättra utvecklingen av jordsystemmodeller och vertyg och effektiv användning av HPC.

  • Stödja utnyttjandet av modelldata från klimatvetenskap, klimatförändring påverkan och klimatjänsten gemenskaper.

SMHI:s roll

I WP3 / NA2 anordnar SMHI en teknisk workshop om metadata för klimatindex och på annat sätt bidrar till nätverksaktiviteter. SMHI kommer att co-leda WP5 / NA4, WP6 / SA1 och tillhandahålla tjänsterna för EC-Earth, en av de ESM som omfattas av arbetspaketet. I WP7 / SA2 kommer SMHI att tillhandahålla supporttjänster till den internationella CORDEX-gemenskapen, bidra till utvecklingen av ESMValTool i WP9 / JRA2 och utveckla verktyg för hantering av dataanvändningar för klimatindex och relaterade metadata i WP10 / JRA3.

Partner i projektet

Projektet leds av Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS, Frankrike) och består av 22 partners från 11 länder. Fullständig lista över projektets partners finns här.

Finansiering

IS-ENES3 finansieras av Europeiska unionen under H2020, projektref. 824084.

Tidsperiod

IS-ENES3 pågår från 2019 till 2022.

Kontaktperson på SMHI: Uwe Fladrich