IS-ENES2

IS-ENES2 (Infrastructure for the European Network of Earth System Modelling - Phase 2 ) är andra fasen i projektet om distribuerad e-infrastruktur för modeller, modelldata och metadata åt Europeiska nätverket för jordsystemmodellering (ENES).

Nätverket för samman de som arbetar med att förstå och förutsäga av klimatetvariationer och -förändringar i Europa. ENES organiserar och stödjer europeiska bidrag till internationella experiment för användning i bedömningar av FN:s klimatpanel IPCC. I denna verksamhet tas de prognoser fram på vilka EU:s politik för minimering och anpassning baseras.

IS-ENES2 samlar dessutom Europas klimatmodelleringsforskare, stimulerar en gemensam utveckling av programvara för modeller och deras infrastruktur, främjar verkställandet och nyttjandet av avancerade simuleringar och hjälper till att kommunicera modellers resultat till klimat- och effektforskare. IS-ENES2 understödjer dessutom forskarkårens förberedelser för utmaningarna med framtida arkitekturer på Exascale-nivå.

IS-ENES2 för samman expertis inom klimatmodellering, datorvetenskap, datahantering och klimatpåverkan. Den viktigaste ingångspunkten till tjänster inom IS-ENES2, ENES-portalen, integrerar information om europeiska klimatmodeller och ger tillgång till de modeller och programmiljöer som krävs för att köra och dra nytta av modellsimuleringar, liksom till simuleringsdata, metadata och behandlingsverktyg. Gemensamma forskningsaktiviteter förbättrar effektiv användning av superdatorer och ger bättre tjänster via modeller och data. Nätverkande ökar sammanhållningen inom den europeiska ESM-kåren (ESM: Earth System Model, jordsystemmodell) och främjar ett samordnat Europanätverk för jordsystemmodellering.

Projektets mål

IS-ENES2 avser att:

  • Främja samverkan inom den europeiska forskarkåren för klimat och jordsystemmodellering
  • Förbättra utvecklingen av jordsystemmodeller för att bättre förstå klimatets variationer och förändringar
  • Understödja avancerade simuleringar för att bättre kunna förstå och förutspå klimatets variationer och förändringar
  • Underlätta tillämpningen av simuleringar med jordsystemmodeller för att bättre förutsäga och förstå klimatförändringarnas påverkan på samhället

SMHI:s roll

I IS-ENES2 leder SMHI arbetspaketet “Högupplösta jordsystemmodeller med olika modeller och modellensembler”, där en uppsättning samordnade, sammankopplade klimatsimuleringar med ett antal europeiska modeller ska utvecklas och köras på hög upplösning. Detta kommer förbättra effektiviteten i användningen av ledande europeiska superdatorer inom klimatforskningen. Genom en sådan utveckling kommer Europas kapacitet för jordsystemmodellering att stärkas, och med stöd från högupplösta simuleringar kommer information av bättre kvalitet göras tillgänglig för Europas beslutsfattare.

Partner i projektet

Projektet leds av Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS, Frankrike) och består av 23 partners från 11 länder. Fullständig lista över projektets partners finns här.

Finansiering

IS-ENES2 finansieras av Europeiska unionen under FP7  program  FP7-EU.1.1.1.5. - Research Infrastructures for Climate Earth System modelling, projektref. 312979.

Tidsperiod

IS-ENES2 pågår från 2013 till 2017.

Kontaktperson på SMHI

Uwe Fladrich