E-ARCPATH

Projektet E-ARCPATH (Open Science pilot for ARCPATH) kommer upprätta ett pilotprojekt för ARCPATH Nordic Centre of Excellence, där fokus ligger på att göra klimatdata och produkter från ARCPATH fritt tillgängliga genom en gemensam datakatalog.

E-ARCPATH är det öppna pilotprojektet för ARCPATH. Huvudmålet är att stärka informationsspridningen inom ARCPATH genom att göra dess klimatdata och produkter fritt tillgängliga online, och genom att organisera en särskild session på EGU där viktiga resultat presenteras till den internationella forskarkåren inom klimatförändringar i Arktis. Bland uppgifterna inom projektet ingår:

  • Ta fram en datahanteringsplan i linje med H2020-riktlinjerna för pilotprojektet;
  • Skapa detaljerade anvisningar om hur datamängder och produkter inom ARCPATH ska presenteras i standardformat med omfattande metadata;
  • Ta fram en datakatalog för E-ARCPATH med Open Source-verktyg som stödjer metadatanormerna INSPIRE och dataåtkomstprotokoll;
  • Förse datakatalogen med data från ARCPATH;
  • Göra datakatalogen fritt tillgänglig via ARCPATH:s hemsida;
  • Ta fram kommunikationsmaterial för datakatalogen för presentation på EGU och övriga relevanta möten med användare och beslutsfattare.

Projektets mål

Det finns två övergripande mål med E-ARCPATH:

  • Etablera en datakatalog för datamängder inom ARCPATH så att en bredare forskarkår ska kunna få öppen åtkomst till den data som samlas in, analyseras och syntetiseras under ARCPATH-projektet;
  • Organisera en specialsession vid EGU 2019 där ARCPATH:s resultat presenteras till den bredare internationella forskarkåren.

SMHI:s roll

SMHI deltar i WP1 – Öppna pilotprojektet för ARCPATH NCoE.

Partner i projektet

E-ARCPATH består av fyra partners: Nansen Environmental and Remote Sensing Centre (Norge, projektets ledare), Bergens universitet (Norge), DMI (Danmark) och SMHI.

Finansiering

E-ARCPATH finansieras av NordForsk.

Tidsperiod

E-ARCPATH pågår från 2017 till 2020.

Kontaktperson på SMHI

Torben Königk