ESiWACE

ESiWACE (Centre of Excellence in Simulation of Weather and Climate in Europe ) kommer avsevärt förbättra effektiviteten och produktiviteten  av väder och klimatsimuleringar på superdatorer (High Performance Computing, HPC) genom att underlätta arbetsflödet för globala jordsystemmodeller (Earth System Models, ESM) i HPC-miljön.

ESiWACE använder sig av två etablerade europeiska nätverk, nämligen (1) European Network for Earth System Modelling (ENES), vilket representerar den europeiska klimatmodelleringsgruppen, och (2) det världsledande europeiska centret för medellånga väderprognoser (ECMWF). Styrstrukturen som definierar vilka tjänster som ska utföras kommer bestämmas av den europeiska forskarkåren för väder och klimat.

Beräkningar inom väder och klimat har alltid varit en av de viktiga drivkrafterna bakom utvecklingen av superdatorer, med domänspecifika vetenskapliga och tekniska krav som sträcker förmågan och kapaciteten för existerande program- och maskinvara till dess gränser. Genom att utveckla lösningar för Europa på en Europatäckande skala kommer ESiWACE ha en direkt påverkan på den europeiska HPC-industrins konkurrenskraft genom att ta fram nya produkter, tillhandahålla användningstillfällen bortom själva projektet och genom att stärka kunskapsbasen hos personal både inom industrin och forskningen.

Projektets mål

ESiWACE kommer avsevärt förbättra effektiviteten och produktiviteten  av väder- och klimatsimuleringar på superdatorer genom att vidareutveckla arbetsflödet för globala jordsystemmodeller i HPC-miljön. Detta mål nås genom att förbättra och understödja:

  • Skalbarheten hos modeller, verktyg och datahantering på de moderna superdatorerna
  • Användarvänligheten hos modeller och verktyg över hela det europeiska ekosystemet för superdatorer
  • Möjligheten att utnyttja de enorma mängden av resulterande data.

ESiWACE kommer utveckla lösningar för de särskilda sektorsövergripande HPC-utmaningar som gäller väder och klimat. Detta innebär allt från utveckling av specifika program till implementering av användartjänster för både beräkning och datalagring.

ESiWACE kommer att samtidigt vara tematiskt, då det fokuserar på HPC-användning av klimat- och vädermodeller, tvärvetenskapligt, då det täcker in beräkningsvetenskapliga fält, och utmaningsorienterat, då prognoser av klimat och väder är en viktig samhällsfråga.

ESiWACE kommer dessutom, med avseende på Exascale-epoken som närmar sig, etablera demonstrationssimuleringar att köras på högsta möjliga upplösning (med ett mål på 1 km). Detta kommer ge insikter om den nödvändiga beräkningsbarheten hos konfigurationer för att kunna lösa viktiga vetenskapliga problem inom prognoser av väder och klimat.

SMHI:s roll

SMHI leder uppgiften “Stöd, utbildning och integrering av bästa gemensamma modeller och verktyg”, som främjar förbättrad användarsupport, bättre utbildning och snabbare integrering av existerande gemensamma modeller och verktyg för att nå fram till en bättre användardriven utveckling av gemensam programvara. Inom denna uppgift ansvarar vi för EC-Earth-modellen, underlättar åtkomst i hela forskningsgemenskapen, användning av modellens senaste versioner och spridning av bästa praxis.

SMHI ingår även i “Demonstration av globala högupplösta modeller” med den fullt kopplade atmosfär-ocean-versionen av EC-Earth med 10 km upplösning. I denna uppgift ansvarar vi för att integrera en ny atmosfärsmodellversion med EC-Earth.

Partner i projektet

Projektet leds av Deutsches Klimarechenzentrum (Tyskland) och för samman 12 institutioner och 3 privata företag, och representerar sammanlagt 7 europeiska länder. Fullständig lista över projektets partners finns här.

Finansiering

ESiWACE finansieras av Europeiska unionen under Horizon 2020, EU.1.4.1.3. - Development, deployment and operation of ICT-based e-infrastructures, projektref. 675191.

Tidsperiod

ESiWACE pågår från 2015 till 2019.

Kontaktperson på SMHI

Uwe Fladrich