FRACTAL - Future Resilience for African Cities and Lands

Future Resilience for African Cities and Lands (FRACTAL) är ett projekt under fyra år inom konsortiet Future Climate for Africa (FCFA). Projektet tar itu med utmaningarna att tillhandahålla tillgänglig, aktuell, tillämpbar och försvarbar klimatinformation. Detta behövs för beslutsfattande statstjänstemän i södra Afrika.

Ett av de viktigaste vetenskapliga problemen för att förstå det sydafrikanska klimatet är att olika modeller ger motstridiga scenarier för klimatutvecklingen de närmaste 5-40 åren. Genom tvärvetenskaplig förståelse och vetenskaplig forskning bidrar FRACTAL till en bättre förståelse av klimatprocesser. Även till regionala och lokala klimattrender som påverkar södra Afrikas klimatsystems naturliga variation och respons på förändringar inom det systemet.

I projektet finns forskare, ingenjörer, regeringsrepresentanter och andra intressenter. Alla dessa samarbetar och deras gemensamma kunskaper bidrar till att stödja flexibla och hållbara utvecklingar. De gör det också möjligt för beslutsfattare att bättre integrera relevant klimatkännedom i både beslut och planering.

Projektmål

FRACTALs långsiktiga mål är att öka motståndskraften i södra afrikanska städer genom att se till att beslutsprocesserna stärks inom klimatområdet och även inkluderar klimatkännedom.

Forskningsinriktningen är tvärvetenskapligt, iterativt och periodisk. Denna typ av process används för att ta fram användbara resultat. Resultat som ska ha en mätbar effekt under projektets livstid men också efter projektavslutet.

Arbetspaket 1: Plockar ut den stadsspecifika kontexten. Frågar sig vad klimatförändringarnas risker och effekter är i urban miljö. Hur motståndskraftiga är städer. Samt även vilka beslut som fattas för anpassning och utveckling.

Arbetspaket 2: Syftar till att förstå beslutsutrymmet i städerna som projektet jobbar med. Letar också efter möjligheter att bättre integrera klimatinformation i lokala beslutsfattande sammanhang.

Arbetspaket 3: Förbättrar förståelse för fysiska klimatprocesser som styr det regionala systemet (både observerade och simulerade system). Utifrån detta utvecklas robust och omfattande klimatinformation.

SMHIs roll

SMHI är inblandad i att leda den centrala klimatforskningen inom FRACTAL, tillsammans med bland annat CSAG och UKMO.

Projektpartners

FRACTAL har mer än 70 forskare från flera länder och konsortiets partners hittar man här: www.fractal.org.za/partners/

Finansiering

Finansieras genom Future Climate For Africa (FCFA)-programmet. FCFA är i sig finansierat av Department for International Development and Natural Environment Research Council (NERC).

Tidsperiod

2015-2019

Kontaktperson på SMHI

Grigory Nikulin