Plattform för svensk jordsystemmodellering

Projects mål är att bättre kunna förmedla framtidsperspektiven för jordsystemsmodellering, att främja länken till klimattjänster, samverkan mellan offentlig och privat sektor för innovation och lösningar för klimatanpassning och utsläppsminskningar, och att söka EU stöd för forskningsprojekter mer framgångsrikt.

Projektet genomförs som hittills i fyra arbetspaket:

  • Arbetspaket 1 (leds av SMHI) fortsätter att kartlägga svenska forskarsamhällets syn på hur jordsystemmodelleringen bör utvecklas i ett 10-års perspektiv, med fördel för användarnyttan och vad svenska forskargrupper kan bidra med. Samordning sker med Nordiska samarbetsprojekt (bl.a. Nordic ESM) och resultat används för att styrka jordsystemforskning och länken till entreprenörskap och klimattjänster. Under 2018 ska arbetspaketet även definiera och utveckla en organisationsform för en fortsatt ”plattform för svensk jordsystemmodellering” efter Vinnovaprojektets slut.
  • Arbetspaket 2 (leds av LU) fortsätter att etablera och styrka nätverk mellan svensk jordsystemforskning och innovativt entreprenörskap i Sverige. Bredare svenska forskargrupper inom regional och global jordsystemforskning kopplas till nätverket. Jordsystemgrupper samarbetar med relevanta externa nätverk av industriellt entreprenörskap som identifieras under löpande projekt med hjälp av partnerna SP och Biorecro. En workshop anordnas med målet att främja samverkan mellan offentlig och privat sektor for innovation och lösningar for klimatanpassning och utsläppsminskningar tillsammans med nya jobb och tillvaxt.
  • Arbetspaket 3  (leds av SU och LU) fortsätter att samordna partnernas insatser in sina respektive nordiska, europeiska och andra internationella nätverk med SESM's nationella syn inom jordsystemmodellering för att mer effektiv driva prioriteringar. Arbetet utförs av grupperna i sina nordiska, europeiska och internationella organisationer som bedriver forskningsplanering (t.ex. ECRA, PolarNet, NordicESM, ENES, ECOMS2). Arbetet pågår permanent med input från arbetspaket 1 och 2.
  • Arbetspaket 4 (leds av SMHI) fortsätter att bevaka H2020 utlysningar, och att sprida kunskap om hur H2020 utlysningar blir till och om projektsökandet. I formuleringen av H2020 utlysningar siktar SESM på inspel som matchar de kunskapsluckor som svensk forskning bedömer som prioriterade i klimatfrågan och där svensk innovationsförmåga är stark. Arbetet innebär kontakt med svenska representanter i programkommittén för Societal Challenge 5 och behöver utföras oftast med kort varsel i takt med nya förslag från programkommittén. Under 2018 ska arbetspaketet nu även söka information om det kommande EU ramprogrammet och undersöka möjliga informationsvägar för att kommunicera kunskapsluckor som svensk jordsystemforskning bedömer som prioriterade.

Partner i projektet

Plattform för svensk jordsystemmodellering samordnas av Ralf Döscher från SMHI. Samarbetet består av 7 partners från Sverige: SMHI, Biorecro, Lunds Universitet, RISE, Stockholms Universitet, Uppsala Universitet och Göteborg Universitet.

Finansiering

Projectet är finansierad av VINNOVA.

Tidsperiod

Plattform för svensk jordsystemmodellering pågår i 2018.

Contact person

Ralf Döscher