CLIMATEUROPE

CLIMATEUROPE (European climate observations, modelling and services) kommer att samordna och främja kunskapsbasen så att Europa bättre skall kunna hantera klimatrelaterade risker och möjligheter, och därmed skapa ökade sociala och ekonomiska värden.

CLIMATEUROPE är:

• Hela Europas nätverk för forskare, leverantörer och användare av klimatinformation;

• En plats att kommunicera bästa praxis, kunskapsluckor och rekommendationer samt för att ta del av den senaste utvecklingen inom klimatobservationer, klimatmodellering och klimattjänster;

• En möjlighet till aktiv samverkan mellan användare och leverantörer av klimatinformation.

Idén bakom CLIMATEUROPE är att skapa och hantera ett ramverk för samordning, integrering och främjande av europeisk forskning och innovation inom jordsystemmodellering och klimattjänster. Syftet med detta är att skapa ökade sociala och ekonomiska värden för Europa genom förbättrad beredskap för, och hantering av, klimatrelaterade risker och möjligheter. Detta skall nås genom att göra europeisk kunskap, som är i världsklass, mer användarvänlig och därmed lättare att tillämpa inom politik och beslutsfattande.

CLIMATEUROPE kommer att tillhandahålla en översikt av samtliga relevanta verksamheter så att samhället skall kunna dra bättre nytta av europeiska investeringar i forskning, innovation och utveckling av klimattjänster inom olika områden.

Projektets mål

CLIMATEUROPE har fyra huvudmålsättningar:

1. Utveckla ett Europatäckande ramverk för jordsystemmodellering och klimattjänster.

2. Samordna och integrera pågående och framtida europeisk klimatmodellering, klimatobservationer och infrastrukturinitiativ för klimattjänster.

3. Upprätta tvärvetenskapliga expertgrupper för att utvärdera den aktuella nivån på jordsystemmodellering och klimattjänster i Europa, samt identifiera existerande luckor, nya utmaningar och framväxande behov.

4. Förbättra kommunikation och kunskapsspridningsaktiviteter gentemot beslutsfattare, i synnerhet vid tillfällen där nätverket samlas och framsteg redovisas, samt producera rapporter om den aktuella nivån på jordsystemmodellering och klimattjänster i Europa riktade mot beslutsfattare.

SMHI:s roll

Inom CLIMATEUROPE leder SMHI arbetspaket 3 om “Kartläggning och analys av nuvarande jordsystemmodellering och klimattjänstverksamheter”. I detta kommer den aktuella nivån på jordsystemmodellering till stöd för klimattjänster utvärderas med hjälp av utvald expertis från nätverket och genom dialog mellan användare, leverantörer och forskare.

SMHI är även inblandade i CLIMATEUROPE:s verksamhet för kommunikation och kunskapsspridning, med ansvar för redigering, produktion och publicering av serien “State of European Earth System Modelling and Climate Services”.

Partner i projektet

Projektet med 11 partners från 9 länder i Europa leds av Chris Hewitt från Storbritanniens Met Office . Hela listan finns här.

Finansiering

CLIMATEUROPE finansieras av Europeiska unionen under Horizon 2020, projektref. 689029.

Tidsperiod

CLIMATEUROPE pågår från 2016 till 2020.

Kontaktperson på SMHI

Erik Kjellström