CRESCENDO

CRESCENDO (Coordinated research in Earth Systems and climate: experiments, knowledge, dissemination and outreach) kommer förbättra representationen av viktiga processer i europeiska jordsystemmodeller och använda dessa modeller för att generera nya projektioner för det kommande århundradet och samordna det europeiska bidraget till CMIP6.

CRESCENDO-projektet underlättar ett samordnat europeiskt bidrag till sjätte omgångens projekt för jämförelse av klimatmodeller (CMIP6, ”Coupled Model Intercomparison project phase 6”) där forskare jämför en serie internationella klimat- och jordsystemmodeller med hjälp av gemensamma experimentprotokoll. Syftet är att förbättra vår kunskap om jordens klimatprocesser och att förse regeringar och beslutsfattare med bästa möjliga framtidsscenarier. CRESCENDO bidrar särskilt med information till ett antal centrala modelljämförelseprojekt inom CMIP6 där komponenter för biogeokemi och aerosoler är av stor vikt för  realistiska projektioner av framtida klimat . Bland dessa komponenter finns: kolets kretslopp på land och till havs, vegetationsprocesser, permafrost, atmosfärskemi och aerosoler.

Projektets mål

CRESCENDOs huvudsyften är att:

1. FÖRBÄTTRA beskrivningen av nyckelprocesser i europeiska jordsystemmodeller (ESM).

2. Göra and grundlig UTVÄRDERING av dessa modellers vetenskapliga resultat.

3. ANVÄNDA dessa modeller för att generera nya projektioner för det kommande århundradet och samordna ett europeiskt bidrag till CMIP6.

4. SE TILL att den kunskap som utvecklas i projektet kommuniceras till viktiga beslutsfattare på ett engagerande och lättförståeligt sätt.

SMHI:s roll

SMHI samordnar EC-Earth-modelleringen inom projektet. I detta ingår en förbättrad representation av centrala processer i EC-Earth, utvärdering av modellen och klimatsimuleringar.

SMHI leder arbetspaket 12, där CRESCENDOs jordsystemmodeller används för att ta fram en serie projektioner för emissionsscenarier utvecklade inom projektet., Dessa kommer ingå ScenarioMIP som är en del av CMIP6.

SMHI samordnar även kunskapsspridningen (WP13), vilken inriktar sig på grupper såsom politiker och beslutsfattare, den internationella klimatforskarkåren, verksamma inom klimatpåverkan och regional nedskalning, forskare inom klimatanpassning och miniskad klimatpåverkan, liksom allmänheten. 

Partner i projektet

Projektet leds av prof. Colin Jones från National Centre for Atmospheric Science (NCAS) (Storbritannien) och Leeds universitet. CRESCENDO för samman 7 europeiska arbetslag för jordsystemmodellering och 3 europeiska arbetslag för integrerad beräkningsmodellering med totalt 25 partners, vilka representerar 10 länder i Europa. Fullständig lista över projektets partners finns här.

Finansiering

CRESCENDO finansieras av Europeiska unionen under Horizon 2020, program SC5-01-2014: Advanced Earth-system models, projektref. 641816.

Tidsperiod

CRESCENDO pågår från 2015 till 2020.

Kontaktperson på SMHI

Ralf Döscher