AfriCultuReS

AfriCultuReS - Enhancing Food Security in African AgiriCultural Systems with the support of Remote Sensing.

AfriCultuReS syftar till att utforma, implementera och demonstrera ett integrerat system för jordbruksövervakning samt varningssystem. Detta ska vara till stöd för beslutsfattande inom livsmedelssäkerhet. AfriCultuReS levererar ett brett spektrum av klimat-, produktions-, biofysiska och ekonomisk information för olika regioner i Afrika. AfriCultuReS tillämpar geospatial vetenskap för hållbar jordbruksutveckling, naturresurshantering, bevarandet av biologisk mångfald och fattigdomsbekämpning i Afrika.

Projektets mål

1. Att förbättra och formulera innovativ övervakning och prognosmetod för livsmedelsproduktionen i Afrika för att stötta beslutsfattare.

2. Att minska den rådande subjektiviteten samt felet i odlingsbara ytan och skördeuppskattningar.

3. Att utvidga EU:s kunskaper om jordobservationsbaserade tjänster för jordbruksövervakning i Afrika.

4. Att leverera en plattform för att värdera och analysera produktionen av mat.

5. Att förutse kommande hot på grund av klimatförändringar och föreslå en hållbar anpassning i jordbruket och för boskapsfarmar.

6. Att leverera information och bästa tillämpningar på ett användarvänligt sätt.

7. Att bygga upp kapacitet och förbättra medvetenhet bland beslutsfattare som är bekymrade över livsmedelssäkerheten i Afrika.

SMHIs roll

SMHI leder delprojektet 3.3 “Weather Forecast, Seasonal Predictions & Climate Projections”. SMHI har också en viktig roll i flera andra aktiviteter och arbetspaket.

Partner i projektet

Alla 17 projektpartners i AfriCultuRes-konsortiet finns här: www.africultures.eu/about_us

Finansiering

Europeiska unionen under Horizon 2020

Tidsperiod

2017-2021

Kontaktperson på SMHI

Grigory Nikulin