Forskningsområden

Forskningsverksamheten på Rossby Centre fokuseras på fördjupning av kunskaper om framtidens klimat i dess meteorologiska, oceanografiska och hydrologiska aspekter. Arbete sker både på utveckling av modeller och dataanalys, liksom modellering för processtudier och klimatförändringsforskning till stöd för studier på påverkan och anpassning.