Projekt ska bidra med information som underlättar klimatanpassning

SMHI deltar i ett Horisont Europa-projekt vars syfte är att undersöka och tillhandahålla klimatinformation för upp till 30 år framåt, för att underlätta beslut om klimatanpassning inom en rad sektorer. Forskningsprojektet innebär bland annat att samla in enkätsvar från hela Europa.

Översvämning MP

För att kunna tillhandahålla användbar klimatinformation som uppfyller de behov som finns kommer forskningsprojektet ASPECT att samproducera informationen i ett nära samarbete med intressenter från samhällsviktiga sektorer, såsom jordbruk, finans och offentlig sektor. Klimatinformationen kommer sträcka sig över relevanta tid- och rumsskalor, samt vara anpassad till flera beslutsfattande nivåer. Fokus kommer ligga på det europeiska klimatet med möjlighet att titta mer brett på områden såsom katastrofberedskap och andra regioner i världen som direkt eller indirekt påverkar Europa. Projektet startade i år och kommer pågå till december 2026.

SMHIs arbete kommer att fokusera på utveckling och testning av nedskalningsmetoder som även svenska klimattjänster och andra forskningsprojekt kommer kunna dra nytta av. Detta innebär en så kallad händelsedriven nedskalning av extrema väderhändelser på kilometerskala. Vi kommer också att vara involverade i aktiviteter där vi interagerar med användare och bidrar till analysen av hur klimatinformation och kunskap kan hjälpa organisationer att förbereda sig för de fysiska riskerna med ett förändrat klimat, säger Helena Martins projektledare och forskningskommunikatör på SMHI.

Det är Barcelona Supercomputing Center som koordinerar projektet. Förutom SMHI deltar CMCC (Centro Euro-Mediterrano sui Cambiamenti Climatici), ECMWF (European Centre for Medium-Range Weather Forecasts), University of Leeds, Max-Planck-Institut für Meteorologie, Met Office, University of Oxford, Raventós Codorníu, Republic Hydrometeorological Service of Serbia (RHMS) och University of Zagreb.

Enkät öppen till 17 november

Forskningsprojektet består av flera olika delar som använder sig av olika metoder för att nå projektmålen. Som bland annat att utföra beräkningar med hjälp av klimatmodeller och arbeta för att förbättra dem, fallstudier, forum för användare och att utveckla system för leverans av klimatinformation. En uppgift som University of Leeds leder är arbetet med att samla in enkätsvar från organisationer och sektorer som är väder- och klimatkänsliga i flera europeiska länder. Nu finns enkäten på svenska (se länk i högerspalt) och den har redan börjat skickats ut i olika kanaler.

Resultaten från enkätundersökningen kommer att hjälpa till att informera om klimatförutsägande forskning och verksamhet i Europa. Bättre tillhandahållande av klimatinformation kan hjälpa klimatkänsliga organisationer och sektorer och i slutändan göra Europa mer motståndskraftigt mot klimatvariation och klimatförändringar, säger Helena Martins.

Resultatet av enkäten kommer bland annat presenteras i en artikel på smhi.se senare i år.