Klimatmodeller

Rossby Centre arbetar huvudsakligen med regionala klimatmodeller utvecklade på forskningsavdelningen. Vi deltar även i utvecklingen av EC-EARTH som en del av ett europeiskt konsortium och främjar därmed internationellt samarbete och tillgång till en bred kunskaps- och databas.

En central verksamhet på Rossby Centre är utvecklingen av både globala och regionala klimatmodeller, vilka sedan får en bred användning inom både nationella och internationella projekt och samarbeten, för att förse politiker och beslutsfattare med information om framtidens klimat.

Klimatmodeller är de enda verktyg samhället har för att fastställa hur framtidens klimat kan komma att se ut. Rossby Centre är i framkant för utvecklingen av tredimensionella klimatmodeller som matematiskt beskriver klimatsystemet och samverkan mellan dess komponenter (atmosfären, haven, land, is).

I detta ingår ansvaret för utvecklingen av en uppgraderad jordsystemmodellversion av EC-Earth för deltagande i jämförelseprojektet för klimatmodeller fas 6 (CMIP6), som en del av en europeisk sammanslutning av klimatforskningsinstitut. I den senaste versionen av EC-Earth, som börjat användas under 2019, ingår möjlighet att koppla in atmosfärens kemiska sammansättning, dynamisk vegetation, oceanens biogeokemi och Grönlands istäcke. Aktuella versioner av EC-Earth används flitigt i många av de internationella projekt som Rossby Centre deltar i.

Globala klimatmodeller ger den storskaliga bilden av klimatet och tecken på klimatförändringar. För att vara till nytta för nationell planering krävs att dessa tecken kan utvärderas på ett robust sätt på den regionala och lokala nivå där konsekvenserna är märkbara och det finns behov av anpassning. För detta krävs en högre rumslig upplösning än vad som är möjligt med globala modeller. Regionala faktorer såsom brant terräng, varierande mark- och vegetationsegenskaper, och småskaliga olikheter i landskapet påverkar klimatsignalen starkt, och även klimathändelser och sannolikheten för kortsiktiga extremer. Regionala klimatmodeller tillämpas i nästa steg efter de globala modellerna med utökad rutnätsupplösning som tillåter en mer realistisk regional klimatrespons. Sedan 1997 har Rossby Centre fått internationell status inom regional klimatmodellering i och med utvecklingen av atmosfärmodellen RCA, den oceankopplade versionen RCA-NEMO, och en RCA-version med interaktiva vegetationsprocesser, RCA-GUESS.

Nästa generation mycket högupplösta regionala klimatmodell, HARMONIE-Climate har utvecklats av SMHI tillsammans med flera internationella samarbetspartners. HARMONIE-Climate kan användas på en rumsskala ned till ett fåtal kilometer. Simuleringar med HARMONIE-Climate över områden med god täckning av observationer tyder på stora framsteg mot mer realistisk nederbörd.