Om oss - Rossby Centre

Rossby Centre är SMHIs forskningsenhet för klimatmodellering. Vi studerar klimatsystemet och de processer som styr det. Våra främsta arbetsredskap är de globala och regionala klimatmodeller som utvecklas vid forskningsenheten under de senaste tjugo åren.

Klimatscenario_glob

Forskningen vid Rossby Centre fokuserar på ökad kunskap om det framtida klimatet. Det innefattar både meteorologiska, oceanografiska och hydrologiska aspekter. I arbetet ingår modellutveckling, klimatsimuleringar och utvärdering av data liksom tillämpning av modelldata vid effekt- och anpassningsstudier.

Rossby Centre är involverat i många nationella och internationella projekt inom klimatmodellering, klimatforskning och tillämpning av klimatinformation för forskning och beslutsfattande.

Modeller simulerar klimatet

Rossby Centre utvecklar tredimensionella numeriska modeller som matematiskt beskriver det fysikaliska samspelet i klimatsystemet.

För att skapa beslutsunderlag för bland annat klimatanpassning måste detaljerade klimatscenarier för regional och lokal nivå tas fram. Detta kan göras med regionala klimatmodeller.

De regionala klimatmodeller som tagits fram på Rossby Centre är atmosfärsmodellen RCA, havsmodellen RCO, den sammankopplade hav-atmosfärsmodellen, RCAO, samt en version av RCA med interaktiva vegetationsprocesser, RCA-GUESS.

Under senare tid har Rossby Centre också arbetat med att ta fram en ny regional klimatmodell, HARMONIE-Climate, som kan användas för ännu mer detaljerade klimatscenarier.

Rossby Centre utvecklar också en ny global jordsystemmodell, EC-EARTH, i samarbete med ett konsortium av europeiska vädertjänster och universitet, samt European Centre for Medium Range Weather Forecasts (ECMWF).