Nu kan du skicka in ditt bidrag till det svenska klimatsymposiet

Våren 2022 var SMHI med och anordnande The Swedish Climate Symposium som var det första i sitt slag. Symposiet bjöd på intressanta sessioner, tillfällen att mötas och ett besök av H.K.H kronprinsessan Victoria. I maj 2024 är det dags för ett nytt symposium och redan nu kan du skicka in ditt bidrag i form av ett abstrakt.

En illustration av skuggor av träd i olika färger och storlekar.

Klimatförändringarna påverkar både den fysiska miljö, det mänskliga samhället och de ekosystem vi är beroende av. I Sverige är effekterna av klimatförändringen tydliga. Här är till exempel temperaturökningen ungefär dubbelt så stor som globalt. Varje grads temperaturhöjning innebär ökad risk för mänskliga samhällen och stor, mestadels negativ påverkan på naturmiljön. Klimatforskningen spelar en avgörande roll för förståelsen av klimatprocesserna och den framtida utvecklingen av klimatet.

Klimatsymposiet är en möjlighet för forskare att gemensamt reflektera och dela med sig av sina bidrag till klimatvetenskapen. Det är också en möjlighet för olika samhällsaktörer att mötas och ta del av den aktuella forskningen. Efter symposiet kommer deltagarna fått en överblick av svensk klimatforskning och deltagit i diskussioner både inom och mellan olika discipliner. Symposiet kommer beröra frågor som: Vilka kunskapsluckor finns? Hur kan vi fördjupa kunskapen om klimatförändringar och dess påverkan? Hur kan vi bäst anpassa oss och hur ser processerna för beslutsfattande ut? Vilka möjligheter till samarbeten finns?

Symposiet bygger ut konceptet från förra året med en naturvetenskaplig kärna och som nu länkar tydligare till bredare samhällsfrågor. Att arrangera det här evenemanget är självklart för SMHI tack vare vår plats inom klimatrelaterade uppdrag, forskning och tjänster, säger Ralf Döscher chef för Rossby Centre, SMHI, som ingått i organisationskommittén för symposiet.

Symposiet är ett samarbete mellan SMHI, Bolincentret för klimatforskning samt de strategiska forskningsområdena BECC (Biodiversity and Ecosystem services in a Changing Climate) och MERGE (ModElling the Regional and Global Earth system).

Kika på det preliminära programmet

Symposiet öppnas den 15 maj 2024 med en så kallad plenarsession med vetenskapliga presentationer om grundläggande vetenskap, om samhällets behov och utmaningar och möjligheter att möta klimatförändringarna Dag två delas programmet upp i parallella sessioner som täcker olika ämnen. Symposiet kommer också bjuda på poster- och mingelssessioner där arrangörerna hoppas på mycket interaktion, nätverkande och att deltagarna kan inleda nya samarbeten. Det är också planerat för sessioner som ska underlätta mötet mellan forskare och beslutsfattare.

Programmet erbjuder många möjligheter för klimatforskare från olika discipliner, och de personer som planerar för och hanterar de praktiska konsekvenserna av klimatförändringar i Sverige, att prata med varandra. Det är en spännande chans för oss att vara med och se till att Sveriges svar på klimatutmaningen är så agilt och välinformerat som det kan bli, säger Nikki Brown forskare och forskningskommunikatör vid SMHI.

Skicka in ditt bidrag senast den 25 januari

Forskar du inom klimatämnena och ser en session i programmet som låter intressant så tveka inte att skicka in ditt abstrakt. Tipsa gärna andra i ditt nätverk om den möjligheten. För att kunna få ditt abstrakt godkänt behöver du skicka in det via symposiets webbplats senast den 25 januari. Efter det kommer urvalskommittén att läsa igenom alla bidrag och återkomma med ett beslut i februari.