SMHIs forskare bidrar till EGU 2024

I april 2024 kommer några av SMHIs forskare att delta i den årliga forskningskonferensen European Geosciences Union General (EGU) Assembly i Wien. Fram till den 10 januari är det möjligt att skicka in abstrakt (sammanfattningar av forskning) som relaterar till konferensens olika sessioner.

Varje år samlas forskare inom geovetenskaperna till den stora europeiska konferensen som arrangeras av EGU. Konferensen är ett viktigt forum för forskare att träffa andra forskare, diskutera det senaste inom forskning och etablera nya samarbeten. Bland annat inom SMHIs discipliner meteorologi, hydrologi, oceanografi och klimat. De senaste åren har konferensen ändrat format så att det går att delta digitalt och på plats, vilket även kommer vara möjligt nästa år.

SMHIs forskare brukar förutom att delta i konferensen bidra på olika sätt. Både genom att arrangera sessioner, håller presentationer och presentera postrar.

Nu är programmet för konferensen klart och flera SMHI-medarbetare finns som sammankallande. Bland annat kommer Andrea Popp forskare i hydrologi och Pasha Karami forskare i klimatologi arrangera sessioner.

Porträtt Andrea Popp
Andrea Popp.

- Skicka in ett abstrakt till min session om du arbetar med vattenmängd och/eller kvalitetsaspekter med hjälp av spårämnen. Förra året hade vi en av de största sessionerna med över 50 bidrag och två fantastiska inbjudna talare (Tricia Stadnyk från University of Calgary och Siyuan Wang från TU Delft, Nederländerna), säger Andrea Popp.

Porträtt Pasha Karami
Pasha Karami.

- Skickar du in ett abstrakt till vår session ”The changing Arctic: exploring the potential scenario of a summer sea ice-free Arctic” kommer du bidra till utbyte av kunskap om denna viktiga och snabbt utvecklande aspekt av klimatförändringen. Under sessionen kommer vi dela forskningsresultat och bidra till en övergripande förståelse av de potentiella effekterna av ett sommarhavisfritt Arktis, säger Pasha Karami.

I tabellen finns titel på alla sessioner som sammankallas av en SMHI-medarbetare och en länk till mer information på EGU:s hemsida. Där hittar du hela programmet med konferensens alla sessioner.

SMHIs medarbetare på EGU 2024
Titel Typ Sammankallande från SMHI Länk

Early Warnings for All (EW4ALL) Initiative: science needs for the global ambition to protect everyone by 2027

Session Ilias Pechlivanidis (FoU-Hyd) Session GDB4 (copernicus.org)

Earth system responses under a changing climate

Session Torben Koenigk (FoU-Klim) Session CL5.6 (copernicus.org)

HELPING science for solutions decade

Session Berit Arheimer (FoU-Hyd) Session HS1.3.1 (copernicus.org)

High-latitude climate dynamics, modelling, attribution, and impacts

Session Torben Koenigk (FoU-Klim) Session CL4.4 (copernicus.org)

How to become an active bystander to improve workplace climate

Session Andrea Popp (FoU-Hyd) Session SC4.2 (copernicus.org)

Isotope and tracer methods: flow paths characterization, catchment response, and transformation processes

Session Andrea Popp (FoU-Hyd) Session HS2.2.1 (copernicus.org)

Modern Earth system science visualization and exploration techniques - the balancing act between complex information, broad functionality and simple illustration

Session Berit Arheimer (FoU-Hyd) Session ESSI4.4 (copernicus.org)
Operational forecasting and warning systems for natural hazards and climate emergency: challenges and innovations PICO Ilias Pechlivanidis (FoU-Hyd) Session HS4.4 (copernicus.org)
Remote Sensing of Seasonal Snow PICO Ilaria Clemenzi (FoU-Hyd) Session HS6.4 (copernicus.org)
Strategies to promote positive workplace climate: identifying and responding to microaggressions Session Andrea Popp (FoU-Hyd) Session EOS3.2 (copernicus.org)
The changing Arctic: exploring the potential scenario of a summer sea ice-free Arctic Session Pasha Karami (FoU-Klim) Session CR3.1 (copernicus.org)
Unleashing your potential as an Early-Career researcher: bridging the research-policy divide Great Debate Helena Martins (FoU-Klim) Session GDB7 (copernicus.org)