Tromber och fallvindar i Sverige 2000-2009

Från åren 2000-2009 finns mer än dubbelt så många kända fall av tromber och fallvindar som under åren 1990-1999. Detta får dock inte tas som ett bevis för att dessa fenomen verkligt har ökat i antal. Förklaringen kan lika gärna vara att fotodokumentation och rapportering förenklats med hjälp av ny teknik.

Tromber under år 2009

Under säsongen 2009 verkar störst skador ha orsakats av en tromb i södra Värmland den 30 juli och en tromb mellan Kalix och Haparanda den 12 augusti.

9 juli En tromb observerades över havet utanför Lysekil.

11 juli Natten till lördagen den 11 drog en tromb fram genom Frösakull utanför Halmstad. En studsmatta kastades ett hundratal meter och takpannor revs upp.

25 juli Från Simremarken vid Skånes sydkust observerades en tromb över hav.

30 juli En tromb drog fram mellan Högerud och Skasås i södra Värmland, vilket är en flera kilometer lång sträcka. Tromben uppges ha varit cirka 100 meter i diameter, och den orsakade omfattande trädfällning och skador på hustak.

11 augusti En tromb rapporterades från Gotland. Inga närmare detaljer är kända.

12 augusti En tromb rapporterades från Säjvis mellan Kalix och Haparanda. Ett stort antal träd slets upp, minst ett hustak förstördes och ett antal fastigheter blev strömlösa. Träden hade fällts i olika riktningar vilket är en tydlig indikation på att det verkligen rörde sig om en tromb och inte fallvindar.

13 augusti I samband med ett oväder med åska och hagel över Mälardalen observerades en tromb över Mälaren från Sundbyholm utanför Eskilstuna.

13 augusti I Mellbystrand i Halland drog en tromb upp flera träd, skadade hus och kastade en badbassäng högt upp i luften.

12 september En tromb som gick fram över Storsudret på Gotland förstörde minst sex byggnader.

Tromber och fallvindar under år 2008

Den egentliga trombsäsongen startade enligt rapporterna vid midsommartid. Men redan under den varma perioden i slutet av maj och början av juni förekom kraftiga stoftvirvlar som orsakade en del skador. Säsongens kanske mest omfattande oväder i samband med bymoln (den 31 juli i området mellan Västerbotten och Norrbotten) var förmodligen i huvudsak orsakat av fallvindar.

20 juni På midsommaraftonens förmiddag iakttogs en tromb utanför Stocken på Orust. Inga skador rapporterades.

30 juni Tromber rapporterades från området mellan mellan Arlanda och Stockholm. Bland annat drog en tromb över Rosersberg. Där fälldes ett hundratal träd och en friggebod och glasveranda skadades.

7 juli Ett par tromber iakttogs vid Falkenberg. De höll sig i huvudsak över havet.

8 juli Under kvällen iakttogs en tromb över havet utanför sydöstra Öland.

13 juli En tromb iakttogs över eller vid sjön Åsnen söder om Växjö.

27 juli En tromb, eller möjligen fallvindar, drog vid 16-tiden fram vid Mogetorp norr om Örebro. Ett stort antal träd knäcktes och blockerade vägar, bland annat riksväg 50.

4 augusti Norr om Arkösund vid Östgötakusten iakttogs en tromb.

11 augusti I Sidensjö i norra Ångermanland orsakade en tromb skador på träd i ett par villatomter.

21 augusti En tromb rapporterades från Stigslund vid Gävle.

10 november I samband med ett höstoväder över Götaland rapporterades en tromb från Hagshult i Småland.
 

Fallvindar

31 juli Från trakten av Boliden i söder till området mellan Älvsbyn och Piteå i norr, kom rapporter om omfattande trädfällning i samband med mycket kraftiga vindar. Detta var sommarens åskrikaste dag, och förmodligen var det i huvudsak fråga om fallvindar och inte tromber.

Tromber och fallvindar under år 2007

Under säsongen 2007 var det två oväder i samband med bymoln som orsakade rätt betydande skador. Det ena drabbade Virsbo i Västmanland den 14 maj och det andra berörde ett skogsområde utanför Bottnaryd i Småland två månader senare.

Som så ofta går bedömningarna isär huruvida det handlade om tromber eller fallvindar ur bymoln.

27 juni Ett par rapporter om tromber i trakten av Halmstad. Inga skador är kända.

30 juni En tromb rapporterades från Hököpinge i sydvästra Skåne. Inga kända skadeverkningar.

14 juli En rapport om tromb i Norrbotten. Inga detaljer är kända.

14 juli En tromb, eller möjligen fallvindar, orsakade skogsskador på en 100 meter bred och 2 kilometer lång sträcka nära Bottnaryd i Småland.
 

Fallvindar

14 maj Ett oväder som bedömts huvudsakligen ha orsakats av fallvindar, drog under kvällen fram över Virsbo i Västmanland. Ett stort antal träd fälldes, vägar blockerades och drygt 100 hushåll blev strömlösa.

Tromber under år 2006

Under säsongen 2006 med sin varma och torra högsommar koncentrerades trombrapporterna till försommaren respektive sensommaren.

28 maj En tromb observerades i Alingsås. Inga skador är kända.

30 maj I Tomelilla i Skåne observerades en tromb. Inga skadeverkningar är kända.

1 juni Ett par mindre tromber rapporterades från östra Malmö.

2 augusti Tromber siktades vid Lomma, Falsterbo, Hoburg och Västervik i samband med kraftiga åskskurar över södra Östersjön.

22 augusti En tromb observerades i Malmö. Inga skador är kända och det är inte klarlagt att den nådde ner till marken.

23 augusti Vid Hjälmaresunds camping kastade en tromb iväg ett par husvagnar.

28 augusti Över sjön Sörbjörken sydväst om Njurunda bildades en tromb och den svepte med sig en lada när den nådde in över land. Samma dag sågs tromber även vid kusten.

Tromber och fallvindar under år 2005

Trombsäsongen 2005 var tämligen aktiv. Det gäller i synnerhet under en period i mitten av juli och mellan den 5 och 8 augusti. Under den senare perioden iakttogs för svenska förhållanden osedvanligt många tromber, de allra flesta av dessa över hav eller kustnära områden.

15 juli I Örebro orsakade en tromb en del skador på byggnader och fordon.

15 juli I Ulricehamn orsakade en tromb trädfällning på Vists kyrkogård.

15 juli En tromb rapporterades från Växjö. Inga skador är kända.

16 juli I Halmstad sveptes tre kitesurfare med av en tromb, eller möjligen mycket kraftig vindby. Två av kitesurfarna skadades allvarligt.

5 augusti Tromber siktades i Göteborgs skärgård.

6 augusti Flera tromber iakttogs över Bråviken. En av dessa drog in över land vid Kvarsebo och orsakade en del trädfällning.

6 augusti En tromb orsakade trädfällning vid Bergatuna väster om Nyköping.

7 augusti En tromb iakttogs till havs utanför Härnösand.

7 augusti En tromb iakttogs i trakten av Kristianstad. Inga skadeverkningar är kända.

7 augusti En tromb iakttogs över Alvaret på Öland. Inga skador är kända och det är något osäkert om tromben nådde ända ner till marken.

7 augusti Ett stort antal ögonvittnen iakttog tromber över Öresund. Totalt förekom minst tio tromber.

Två tromber över Öresund
Två tromber över Öresund, fotograferade från Kullaberg den 7 augusti 2005. Foto Håkan Ivö
Tromb vid Höganäs
En välutvecklad tromb i närheten av Höganäs i Skåne den 7 augusti 2005. Foto Ann-Christine Andersen

8 augusti Flera tromber iakttogs över södra Kattegatt.

15 augusti En tromb rapporterades från Tjörn i Bohuslän. Inga skador är kända.

15 augusti En tromb iakttogs vid Väddö vid Upplandskusten. Inga skadeverkningar är kända.
 

Fallvindar

24 september Ett oväder med trädfällning vid Lidtjärnberget utanför Backe i Ångermanland orsakades troligen av fallvindar ur bymoln, men en tromb kan heller inte uteslutas.

Tromber under år 2004

Antalet rapporter om tromber under säsongen 2004 var inte speciellt stort, men säsongen var utsträckt med en rapport så sent som i november. En tromb över Ljungby den 4 juli verkar ha orsakat de största skadorna.

19 maj En tromb (eller möjligen fallvindar) orsakade viss trädfällning i Glava i Värmland.

15 juni En tromb rörde sig från hav in över land vid Sandhamn i östra Blekinge.

4 juli Under eftermiddagen drog en tromb fram över Ljungby i Småland. Träd rycktes upp med rötterna och föll över fordon, takpannor och delar av en husgavel slets bort. Räddningstjänsten fick spärra av flera gator under uppröjningsarbetet.

1 augusti Ett par tromber iakttogs över slätterna söder om Malmö. En av dessa förstörde några tak.

1 augusti En tromb iakttogs från Smedby på södra Öland. Den befann sig troligen över hav och det är något osäkert om den nådde ända ner till ytan.

31 augusti Ett par tromber iakttogs väster om Hoburgen på Gotland.

20 november En tromb iakttogs över hav utanför Torekov i nordvästra Skåne.

Tromber under år 2003

Många av trombrapporterna säsongen 2003 kom från norra Sverige. För södra Sveriges var den 14 augusti det trombrikaste dygnet med flera rapporter från väst- och sydkusten.

28 juni En tromb iakttogs över norra Vänern.

17 juli En tromb vid Mosjön i Västerbotten skapade en bred gata av fälld skog.

30 juli En tromb rörde sig på en sträcka av drygt en mil mellan Hacksjö och Mårtensliden i södra Lappland. Tromben orsakade rätt omfattande trädfällning.

2 augusti En tromb rapporterades från Gräsö vid Upplandskusten. Inga skador är kända.

14 augusti En eller möjligen flera olika tromber rapporterades från Österlen i Skåne. Inga skador är kända.

14 augusti En tromb rörde sig från Donsö och in över land vid Kullavik i nordligaste Halland. Inga skador verkar ha uppstått.

14 augusti Vid Gullbranna söder om Halmstad knäckte en tromb flera träd och ett av dem föll över en husbil på väg söderut på E6.

19 augusti I Kattisavan i Lappland slet en tromb med sig ett ladugårdstak, ett partytält, en grillstuga m.m.

19 augusti Ett tjugotal träd fälldes ett par kilometer öster om Malå, Lappland av vad som troligen var en tromb.

26 augusti I sommarstugeområdet Olofsbo söder om Falkenberg orsakade en tromb rätt omfattande skador på byggnader och trädgårdar.

11 september Natten mot den 11 september förekom en tromb i Kalmartrakten i samband med åska.

Tromber under år 2002

Sommaren 2002 var delvis rekordvarm samtidigt som det förekom en hel del tillfällen med skyfallsliknande regn. Antalet rapporter om tromber var dock begränsat. En tromb som rörde sig över en 7 kilometer lång sträcka i nordöstra Småland den 6 juli verkar ha varit säsongens kraftigaste,

16 maj En tromb observerades i Västerås på kvällen.

23 juni En tromb drog genom byn Lillkrog öster om Bräcke i Jämtland. Elledningar och ett antal träd träd fälldes, men det blev inga större skador på byggnader.

25 juni En tromb iakttogs över hav utanför banänden på Kallax flygplats i Luleå.

28 juni I Trelleborg iakttogs en tromb ute över hav.

6 juli En tromb drog fram från sjön Tynn till sjön Stora Vången strax väster om Överum i nordöstra Småland. Tromben kunde spåras längs en 7 kilometer lång sträcka. Åtskilliga träd fälldes och en ladugård vid Dalhem skadades.

Karta över rörelsen hos tromben i Dalhem.
Karta över trombens rörelse.
Trädfällning i samband med tromben i Dalhem.
Vid Kila, Dalhem fälldes en hel dunge med stora aspar. Foto Haldo Vedin

14 augusti En tromb (eller kraftiga fallvindar från bymoln) orsakade trädfällning och skador på staket och trädgårdsmöbler m.m. i Marna, Njurunda söder om Sundsvall.

Tromber och fallvindar under år 2001

Trombsäsongen 2001 var av måttlig intensitet. Störst skador orsakades inte av en tromb utan snarare våldsamma fallvindar ur bymoln i södra Lappland den 9 juli.

8 juli En tromb observerades över sjön Anten utanför Alingsås.

9 juli I Lovene i Västergötland lyfte en tromb ett ladugårdstak och förflyttade detta 100-150 meter.

10 juli En tromb iakttogs från Gotska Sandön.

1 augusti Öster om Fårö iakttogs tre tromber samtidigt ute till havs.

7 augusti En tromb fällde en del träd och orsakade en del mindre materiella skador i Orrsjön, Njurunda i Medelpad.

16 augusti En tromb följde Göta kanal på en sträcka av ett par kilometer väster om sjön Viken i Västergötland. Inga skador är kända.

26 augusti En tromb drog fram utanför Falköping och en ladugård raserades.

27 augusti Flera mäktiga tromber iakttogs till havs utanför Marstrand i Bohuslän.

27 augusti En tromb rapporterades av observatören i Säve på Hisingen. Oklart om det kan röra sig om samma som ovan.
 

Fallvindar

9 juli Längs en nästan 3 mil lång sträcka mellan Betsele och Rusksele i södra Lappland rev våldsamma fallvindar ner nästan all skog i ett som mest nästan kilometerbrett stråk.

16 augusti Fallvindar förflyttade ett skjul ut på järnvägen mellan Linköping och Norrköping med omfattande tågförseningar som följd.

Tromber och fallvindar under år 2000

Rapporter om tromber och fallvindar ur bymoln var ganska fåtaliga under den svala och regniga sommaren 2000. Störst förödelse verkar ha uppstått i samband med ett utbrott av tromber eller fallvindar i sydöstra Dalarna den 6 augusti.

10 maj En tromb iakttogs i Stockholmstrakten. Inga skador är kända.

11 juli En tromb iakttogs vid Heberg sydost om Falkenberg. Den orsakade förmodligen inga nämnvärda skador.

6 augusti Tromber (eller fallvindar) orsakade en hel del skador på några platser i närheten av Dala-Floda och Sundborn i Dalarna. Träd fälldes, partytält slets upp med mera.

18 augusti En tromb iakttogs i Umeå. Inga skador är kända och det är något osäkert om den nådde ända ner till marken.

13 september I Arkösund i Östergötland iakttogs en tromb över hav.
 

Fallvindar

13 eller 14 oktober I Kräckelbäcken i Dalarna upptäcktes en cirka 100 meter bred och 200-300 meter lång gata med skogsskador. Samtliga träd hade fallit åt samma håll, vilket tyder på att det rört sig om fallvindar och inte en tromb. Exakt tidpunkt för händelsen är okänd, men den förmodas ha ägt rum den 13 eller 14 oktober.